Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

NACRT ZAKONA O FAKTORINGU: Nacrt zakona upućen u proceduru usvajanja

28.02.2020.


Ministarstvo finansija se zahvaljuje stručnoj javnosti na dostavljenim komentarima na Prednacrt zakona o faktoringu, posebno Privrednoj komori Republike Srpske i nadzornim organima finansijskog sektora Republike Srpske.

Nakon razmatranja dostavljenih komentara, Ministarstvo finansija je izradilo Nacrt zakona o faktoringu i poziva sva zainteresovana lica i subjekte da i dalje prate aktivnosti ovog ministarstva, te dostave svoje dodatne komentare, prijedloge i sugestije, radi izrade kvalitetnog konačnog zakonskog rješenja, u cilju predlaganja novog pravnog okvira koji bi unaprijedio dostupnost finansijskih instrumenata.

Ministarstvo finansija je uputilo Nacrt zakona o faktoringu u proceduru usvajanja.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo finansija RS, 27.02.2020.

Naslov: Redakcija