Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Utvrđena neustavnost pojedinih podzakonskih akata

28.02.2020.


26. februara 2020. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i pedeset i treća sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, odlučivano o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Ustavni sud je na ovoj sjednici, između ostalog, donio više odluka kojima je odlučivao o ustavnosti i zakonitosti dokumenata prostornog uređenja koje su donosile predstavnička tijela lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Tako je u predmetu broj U-26/19 donesena odluka kojom je utvrđeno da Odluka Skupštine opštine Kotor Varoš o usvajanju Urbanističkog plana nije u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o uređenju prostora i građenju, dok je u predmetu broj U-34/19 usvojena odluka da sa istim aktima nije u saglasnosti Odluka Skupštine opštine Teslić o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana blokova CTZ i ST 4 u Tesliću. Nadalje, Ustavni sud je u okviru iste oblasti, odlukom broj U-36/19, odlučio i da Odluka o usvajanju Regulacionog plana za prostor između magistralnog puta i ušća rijeke Jošavke i Vrbanje "Zapadni ulaz u Čelinac", koju je donijela Skupština opštine Čelinac, takođe nije u saglasnosti sa Ustavom i navedenim Zakonom, kao ni Odluka o usvajanju izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko – rekreacionog područja Jahorina" na području opštine Trnovo, koju je donijela Skupština opštine Trnovo. Neustavnost navedenih akata planske regulative Ustavni sud je utvrdio temeljem toga što postupak njihovog usvajanja, kao strogo formalan, nije proveden u saglasnosti sa pojedinim imperativnim normama Zakona o uređenja prostora i građenju, čime su njihovi donosioci povrijedili ustavno načelo zakonitosti kojim je određeno da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

- Ustavi sud je takođe donio i odluku broj U-19/19 kojom je utvrdio da Pravilnik o finansijskoj podršci porodiljama na teritoriji Opštine Ugljevik, kojeg je donio načelnik Opštine Ugljevik, nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi. Imajući u vidu, naime, da Zakon o lokalnoj samoupravi ne sadrži ovlašćenje za načelnike lokalnih zajednica da mogu donositi predmetni pravilnik, Ustavni sud je utvrdio da je načelnik Opštine Ugljevik, izlazeći iz okvira svojih zakonskih ovlašćenja, donošenjem osporenog akta povrijedio relevantnu odredbu navedenog Zakona, a time i ustavno načelo zakonitosti što predmetni akt čini u cjelini neustavnim.

- Ustavni sud je, pored navedenih odluka, donio odluke i u predmetima broj U-4/19, U-13/19, U-38/19 i U-39/19, kojim nisu prihvaćene inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o radu i Porodičnog zakona Republike Srspke, kao i ocjenu određenih podzakonskih normativnih akata. Pored odlučivanja o predmetima iz domena ustavnosudske nadležnosti, Ustavni sud je takođe odlučivao i o drugim pitanjima vezanim za svoje redovno poslovanje.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 26.02.2020.

Naslov: Redakcija