Zastava Srbije

POPUNITI USTAVNI SUD FBIH, A POTOM VIJEĆE ZA ZAŠTITU VITALNIH INTERESA

28.02.2018.


Bez obzira na činjenicu da Vijeće za zaštitu vitalnih interesa radi u nepotpunom sastavu, svi postupci pokrenuti pred Vijećem tijekom 2016. i 2017. godine su riješeni u ustavnim i zakonskim rokovima, izjavila je predsjednica Ustavnog suda Federacije BiH Vesna Budimir.

U trenutnom, također nepotpunom sastavu Ustavnog suda FBiH ipak sjede sudije koje mogu biti imenovane u Vijeće za zaštitu vitalnih interesa. Upitana zbog čega se u Parlamentu FBiH odugovlači s tim imenovanjem, Budimir kaže da je stajalište Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine da se prvo mora popuniti Ustavni sud FBiH, a potom Vijeće za zaštitu vitalnih interesa. O tom stajalištu izviješteni su svi sudionici procesa izbora sudaca u Vijeće za zaštitu vitalnih interesa.

Završeni su konkursi za izbor dvoje nedostajućih sudija Ustavnog suda FBiH, ali tada iz Ustavnog suda nije dato traženo mišljenje VSTV-u BiH, a u jednom slučaju je predloženo i raspisivanje novog konkursa. Govoreći o čemu se tu radilo, Budimir je rekla da Ustavni sud Federacije smatra da javni natječaji za izbor sudaca ovog suda moraju, pored uvjeta propisanih Zakonom o visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 11/2002), sadržavati kao temeljni uvjet izričitu ustavnu odredbu prema kojoj suci sudova FBiH, a time i suci Ustavnog suda, moraju biti ugledni pravnici najviših moralnih kvaliteta.

- Također, stajalište Suda je da nakon okončanja natječajne procedure, VSTV nije ovlašten i ne treba da prigodom utvrđivanja prijedloga liste kandidata, iste svrstava u kategorije (grupe) na temelju provjere njihovog znanja i da ih ocjenjuje, nego da na temelju obavljenog razgovora formira dojam o profesionalnom ugledu, nepristranosti i visoko moralnim osobinama i da sačini listu svih kandidata s iscrpnim opisom u pogledu ispunjavanja konkretnih uvjeta, te da utvrdi i činjenicu da kandidati nisu članovi rukovodstva organa političkih stranaka, a koja činjenica je bitna za Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, kao nepristrasnu i neovisnu ustavnosudsku instituciju. Sa ovim stajalištem upoznati su svi sudionici procesa imenovanja sudaca ovog suda - ukazala je Budimir.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 27.02.2018.

Naslov: Redakcija