Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Tokom 2018. godine BiH šest puta prekršila ljudska prava

28.01.2019.


Evropski sud za ljudska prava u Strazburu je tokom prošle godine šest puta presudio protiv BiH kada su u pitanju kršenja ljudskih prava, navedeno je u izvještaju koji je taj sud objavio.

Ipak, kako se čini, od svih zemalja zapadnog Balkana, ne računajući Sloveniju, BiH je najmanje kršila ljudska prava, s obzirom na to da je u predmetima protiv Srbije izrečeno 13 presuda, a 12 puta je proglašena krivom, Hrvatske 24, a u 15 slučajeva je proglašena krivom, dok je u predmetima protiv Crne Gore bilo 13 presuda, od kojih je 11 negativnih, a protiv Makedonije je bilo 12 presuda u kojima je ta zemlja prekršila ljudska prava. Protiv Slovenije izrečeno je deset presuda, od kojih je šest puta zemlja proglašena krivom, a u četiri navrata je oslobođena krivice.

Od šest presuda protiv BiH, četiri se odnose na staru boljku zemlje - neimplementaciju pravosnažnih presuda, jedna se odnosi na uskraćivanje prava na pošteno suđenje, a jedna na uskraćivanje prava na slobodu i bezbjednost. Kada se radi o meritumu, pet od šest presuda se odnosi na predmete zaštite imovine.

Za BiH bi mogao biti zanimljiv slučaj iz Slovenije, kada je subjekt koji se prijavio na javni tender bio odbijen, a Slovenija mu je uskratila pravo na žalbu. Sud je presudio u korist ponuđača, tvrdeći da država uvijek mora dozvoliti apelaciju na donesenu odluku o izvršenom tenderu kad je u pitanju javna institucija i javna usluga.

Sudeći prema izrečenim presudama, većina zemalja Evrope ima znatno lošije stanje ljudskih prava od BiH, a apsolutni negativni rekorder je Ruska Federacija, sa ukupno 248 riješenih predmeta, od kojih je zemlja u 238 slučajeva proglašena krivom za kršenje ljudskih prava. Druga po negativnom bilansu u Evropi je Turska, protiv koje je izrečeno 140 negativnih presuda, od ukupno 146 presuda.

Finska nije imala nijednu presudu, i time je pozitivni rekorder Evrope, a Češka, Danska, Njemačka, Austrija, Irska, Estonija, Holandija, Norveška, Portugal, Švedska, Letonija i Ujedinjeno Kraljevstvo su sa maksimalno tri presude takođe među najvećim poštovaocima ljudskih prava u Evropi.

Među veće kršioce ljudskih prava u Evropi se osim Rusije i Turske mogu ubrojati i Bugarska, Grčka, Mađarska, Moldavija i Ukrajina, koja je treća sa ukupno 86 negativnih presuda. Inače, tokom 2018. godine izrečeno je ukupno 1.014 presuda.

U izvještaju su navedeni najzanimljiviji predmeti koji su se pojavljivali na sudu tokom 2018. godine, a odnose se na dileme o tome ima li država pravo sakupljati privatne informacije građana u svrhu zaštite od terorizma i drugih prijetnji, na prava građana bivših socijalističkih zemalja na imovinu u svjetlu činjenice da je imovina u vrijeme socijalizma bila društveno vlasništvo, na koji način se primjene vanrednog stanja u zemlji mogu odnositi na privremenu suspenziju nekih odredaba Evropske povelje o ljudskim pravima, pravo na nenajavljene proteste građana kada smatraju da država krši njihova prava i slične predmete.

Mnogo interesa izazvao je slučaj ubijenog novinara u Rusiji, za koji je porodica ubijenog podnijela apelaciju Evropskom sudu za ljudska prava tvrdeći da država nije uradila dovoljno da se otkriju nalogodavci ubistva. Sud je presudio u korist porodice, tvrdeći da u slučajevima kad je novinar žrtva nasilja država mora preduzeti dodatne napore da se otkriju ne samo izvršioci, nego i nalogodavci ubistva novinara.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, 26.01.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772