Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: Raspored sjednica skupštinskih odbora za pripremu Druge redovne sjednice

28.01.2019.


U okviru pripreme Druge redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, sjednice skupštinskih odbora biće održane po sljedećem redosljedu:

1. Zakonodavni odbor održaće sjednicu u ponedjeljak 28. januara 2019. godine u 12.30 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati nacrti zakona koji su predviđeni za Drugu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske.

2. Odbor za finansije i budžet održaće sjednicu u ponedjeljak 28. januara 2019. godine u 13.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Druge sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog Budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2019. godinu;

2. Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2017. godinu;

3. a) Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 11.8.2017. – 31.12.2017. godine; b) Plan rada Fiskalnog savjeta Republike Srpske sa finansijskim planom za 2018. godinu;

4. a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2017. godine; b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2018. godinu;

5. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

3. Odbor za pitanja djece, mladih i sporta održaće sjednicu u ponedjeljak, 28. januara 2019. godine u 13.00 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Druge sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Prijedlog zaključka u vezi sa uvođenjem besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj – građanska inicijativa.

4. Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i informisanje održaće sjednicu u ponedjeljak, 28. januara 2019. godine u 14.00 časova, u sali 6 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Druge sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o radio-amaterizmu u Republici Srpskoj;

2. Prijedlog zaključka u vezi sa uvođenjem bespatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj – građanska inicijativa.

5. Odbor za boračko - invalidsku zaštitu održaće sjednicu u ponedjeljak, 28. januara 2019. godine u 14.00 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Druge sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske;

2.Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

6. Odbor za privredu održaće sjednicu u ponedjeljak, 28. januara 2019. godine, sa početkom u 15.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Crveni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Druge sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske;

2. Nacrt zakona o Gradu Gradiška;

3. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske;

4. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o privrednim društvima;

5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko - preduzetničkoj djelatnosti;

6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj;

7. Nacrt strategije razvoja preduzetništava žena Republike Srpske za period 2018-2022. godine;

8. Prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2019. godinu;

9. Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2017. godinu;

10. a) Izvještaj Fiskalnog savjeta Republike Srpske o radu za period 11.8.2017. – 31.12.2017. godine, b) Plan rada Fiskalanog savjeta Republike Srpske sa finansijskim planom za 2018. godinu;

11. a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanig godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01-31.12.2017. godine; b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2018. godinu.

12. Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene "Aerodrom" Banja Luka;

13. Prijedlog odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene "Janjanske otoke" po skraćenom postupku.

7. Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu održaće sjednicu u ponedjeljak, 28. januara 2019. godine sa početkom u 15.00 časova, u sali 4 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Druge sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske;

2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetički modifikovanim organizmima;

3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu;

4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu.

8. Odbor za evropske integracije i regionalnu saradnju održaće sjednicu u ponedjeljak, 28. januara 2019. godine sa početkom u 15.00 časova, u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske (Ovalni salon).

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Druge sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja;

2. Nacrt zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske;

3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko - preduzetničkoj djelatnosti;

4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj;

5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetički modifikovanim organizmima;

6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu;

7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu;

8. Nacrt strategije razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2018-2022. godine;

9. Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene "Aerodrom" Banja Luka;

10. Prijedlog odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene "Janjske otoke" po skraćenom postupku.

9. Odbor jednakih mogućnosti održaće sjednicu u ponedjeljak, 28. januara 2019. godine sa početkom u 16.00 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Druge sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt strategije razvoja preduzetništava žena Republike Srpske za period 2018-2022. godine.

10. Odbor za zdravstvo, rad i socijalnu politiku održaće sjednicu u ponedjeljak, 28. januara 2019. godine sa početkom u 16.00 časova, u sali 51 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Druge sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske;

2. Nacrt zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja;

3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetički modifikovanim organizmima;

4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duvanu;

5. a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2017. godine.

11. Odbor za zaštiti prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika održaće sjednicu u ponedjeljak, 28. januara 2019. godine sa početkom u 16.30 časova, u sali 4 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijal iz dnevnog reda Druge sjednice, a koji je u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske.

12. Odbor za reviziju održaće sjednicu u ponedjeljak, 28. januara 2019. godine sa početkom u 16.30 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Druge sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. a) Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republika Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period od 01.01 – 31.12.2017. godine; b) Godišnji revizorski izvještaj Glavne skužbe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2018. godinu.

13. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu održaće sjednicu u ponedjeljak 28. januara 2019. godine sa početkom u 17.30 časova, u sali 6 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Druge sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske;

2. Nacrt zakona o Gradu Gradiška;

3. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijaloj organizaciji Republike Srpske;

4. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske za period 1.1.2017. do 31.12.2017. godine;

5. Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine za 2017. godinu;

6. Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene "Aerodrom" Banja Luka;

7. Prijedlog odluke o usvajanju Zonong plana sa područja posebne namjene "Janjske otoke" po skraćenom postupku.

14. Odbor za lokalnu samoupravu održaće sjednicu u utorak, 29. januara 2019. godine, sa početkom u 08.30 časova, u sali 3 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Druge sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o socijalnom stanovanju Republike Srpske;

2. Nacrt zakona o Gradu Gradiška;

3. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske;

4. Nacrt zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske.

15. Odbor za zaštitu životne sredine održaće sjednicu u utorak, 29. januara 2019. godine sa početkom u 9.00 časova, u sali 5 Narodne skupštine Republike Srpske.

Na sjednici će se razmatrati sljedeći materijali iz dnevnog reda Druge redovne sjednice, a koji su u nadležnosti Odbora:

1. Nacrt zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja;

2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetički modifikovanim organizmima;

3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu;

4. Prijedlog odluke o usvajanju Prijedloga prostornog plana područja posebne namjene "Aerodrom" Banja Luka;

5. Prijedlog odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene "Janjske otoke" po skraćenom postupku.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 25.01.2019.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772