Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OD 2018. GODINE U RS REGISTAR ZAPOSLENIH KOJI PRIMAJU PLATU IZ BUDŽETA

27.12.2017.


Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić najavila je da će u narednoj godini biti uspostavljeni registri zaposlenih koji primaju platu iz budžeta Srpske, čime će biti stvoreni uslovi za preciznije i efikasnije praćenje broja zaposlenih.

"Srpska ima registar državnih službenika već deset godina, ali će uspostavljanjem ovog registra biti proširen obuhvat. Za one koji ne budu ažurni u ovom poslu predviđene su i novčane kazne", naglašava Rešićeva.

Nakon što je na snagu stupio Zakon o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Republike Srpske, u roku od 90 dana biće donesena uredba koja se odnosi na uspostavljanje registra.

Rešićeva podsjeća da u javnoj upravi u Republici Srpskoj radi oko 5.000 ljudi, od kojih u Poreskoj upravi, Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Inspektoratu njih 2.500.

"Javna preduzeća i opštine nisu dio javne uprave. Javnoj upravi pripadaju ministarstva, republičke uprave i republičke javne organizacije", kaže Rešićeva, koja smatra da je broj zaposlenih u javnoj upravi optimalan i u skladu sa evropskim standarima.

Ona navodi da su u ovoj godini analizirani efekti Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016) i Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016).

"Ovo su sistemski zakoni koji su doneseni krajem 2016. godine i sigurno je da su vidljivi efekti primjene. Fokus je bio na pomoći svima kojima je to bilo neophodno, a u oktobru smo formirali pravni tim koji je našim lokalnim zajednicama pružio pravnu pomoć i analizirao situaciju", ističe Rešićeva.

Prema njenim riječima, cilj je bio da se ukaže na ono što nedostaje lokalnim zajednicama, a predviđeno je novim zakonskim rješenjima.

"Vidljivo je da je većini lokalnih zajednica zajednički problem ujednačavanje koeficijenata za plate, odnosno pojedinačni kolektivni ugovori. Nivo koeficijenata smo uredili tako da smo fond plata u lokalnim zajednicama ostavili na istom nivou, smanjili plate načelnika, a povećali najniže plate i sada niko nema koeficijent manji od četiri", pojašnjava Rešićeva i dodaje da je cijena rada od 100 do 135 KM.

Ona napominje da je u Srpskoj zakonom ograničen broj zaposlenih u lokalnim zajednicama, te da je zaustavljeno neracionalno zapošljavanje.

Govoreći o Strategiji razvoja lokalne samouprave do 2021. godine, Rešićeva ističe da je ovim aktom prvi put tretirano i pitanje dijaspore.

"Lokalne zajednice su prepoznale koliki je značaj naših ljudi koji žive u inostranstvu. Oni mogu mnogo pomoći lokalnim zajednicama iz kojih potiču i sigurno su najbolji amabasadori svih nas", ocjenjuje ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić.

U Srpskoj, navodi ona, postoje 33 izrazito nerazvijene i nerazvijene lokalne zajednice.

Utvrđen je i stepen razvijenosti lokalnih zajednica za narednu godinu i nikakvih izmjena nema, što je zadovoljavajuće.

"U narednoj godini, imaćemo drugačije raspoređen grant za ove opštine, koji će iznosti 2,3 miliona KM. Na drugačiji način će biti iskorišteno 300.000 KM, koje neće biti za osnovno finansiranje, nego za sufinansiranje projekata koje lokalne zajednice obezbijede", najavljuje Rešićeva.

Saradnju Ministarstva uprave i lokalne samouprave sa Savezom opština i gradova Republike Srpske Rešićeva ocjenjuje kao kvalitetnu.

"Savez opština i gradova je jedan od naših najtežih sagovornika, ali i najkvalitetnijih. Vodeći ljudi lokalnih zajednica znaju šta hoće i važno je što ovaj savez nikada nije funkcionisao na politički način, a svaki naš razgovor je bio konstruktivan s ciljem nalaženja najboljih rješenja", zaključuje Rešićeva. 


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, 25.12.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772