Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Imenovani nosioci pravosudnih funkcija u BiH

27.10.2020.


Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 22. i 23. oktobra 2020. godine u Sarajevu, donio odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine imenovani su: Adnan Begić na poziciju sudije Općinskog suda u Bihaću, Dajana Baier-Ćehić na poziciju sudije Općinskog suda u Bihaću, Ivana Brajković na poziciju sudije Općinskog suda u Mostaru, Šejla Gušić na poziciju sudije Općinskog suda u Mostaru, Aleksandra Kolašinac na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Sarajevu.

Na nivou Republike Srpske imenovani su: Vibor Vučić na poziciju sudije Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Selma Zećo na poziciju sudije Osnovnog suda u Zvorniku, Cvijeta Sekulić na poziciju sudije Osnovnog suda u Bijeljini, Mirjana Radulović na poziciju sudije Osnovnog suda u Banja Luci, Aleksandra Timotić-Ristić na poziciju dodatnog sudije Osnovnog suda u Tesliću.

Na nivou Bosne i Hercegovine, imenovani su: Bojana Jolović na poziciju tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Branko Morait na poziciju dodatnog sudije Suda Bosne i Hercegovine.

Bojana Jolović rođena je 1982. godine u Sokocu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2006. godine, a pravosudni ispit položila 2009. godine u Sarajevu.

U periodu od 2011. do 2015. godine obavljala je poslove stručne saradnice u advokatskoj kancelariji u Sarajevu.

Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, u januaru 2016. godine imenovana je za tužiteljicu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Branko Morait rođen je u Banjoj Luci 1950. godine. Pravni fakultet je završio u Sarajevu, a prvo zaposlenje je zasnovao u privredi. Nakon osnivanja Pravnog fakulteta u Banjoj Luci započeo je univerzitetsku karijeru.

Magistrirao je 1980. godine, doktorirao 1985. godine iz obalsti građanskopravnih nauka, nakon čega je promovisan u doktora pravnih nauka. Na Univerzitetu u Banjoj Luci je redovan profesor i predaje obligaciono i porodično pravo. Član je Odbora za pravne nauke ANUBiH.

Jedan je od prvih sedam sudija Suda Bosne i Hercegovine na kojem je obavljao dužnost sudije Apelacionog odjeljenja do 8. marta 2005. godine. Ponovo je izabran i stupio na dužnost sudije Suda Bosne i Hercegovine 1. marta 2006. godine.

VSTV BiH je saopćio da je pri donošenju Odluke o imenovanju uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa s radnim kolegama, ponašanja van posla i profesionalne nepristranosti te iskustva na rukovodećim poslovima.

Također, navode da pri imenovanju primjenjuju odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. decembra 2020. godine, izuzev dodatnog sudije Suda BiH koji će na dužnost stupiti 1. novembra 2020. godine.


IZVOR: Vebsajt Klix, 22.10.2020.

Naslov: Redakcija