Zastava Srbije

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BIH ĆE BITI ZADUŽENO ZA ZAKLJUČIVANJE OKVIRNIH UGOVORA U SKLOPU SPORAZUMA O ZAJEDNIČKOJ NABAVCI ZDRAVSTVENIH PROTIVMJERA: Sporazum omogućava Bosni i Hercegovini učešće u EU javnim nabavkama lijekova i medicinskih sredstava za sprečavanje širenja pandemije Covid-19 virusa

27.08.2020.


Savjet ministara BiH je odlučio kako će Ministarstvo civilnih poslova BiH biti nadležna institucija za zaključivanje okvirnih ugovora u sklopu Sporazuma o zajedničkoj nabavci zdravstvenih protivmjera, kojim se omogućava Bosni i Hercegovini učešće u EU javnim nabavkama lijekova i medicinskih sredstava za sprečavanje širenja pandemije Covida 19.

Ministrica civilnih poslova BiH Ankica Gudeljević ovlaštena je da u ime Bosne i Hercegovine, a na osnovu iskazanih potreba Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, izvrši potpisivanje okvirnih ugovora u sklopu Sporazuma o zajedničkoj nabavci zdravstvenih protivmjera.

Ako jedan od entiteta ili Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine ne iskaže zainteresovanost za određenu nabavku u sklopu Sporazuma o zajedničkoj nabavci zdravstvenih protivmjera, ministrica civilnih poslova će, u ime Bosne i Hercegovine, potpisati okvirni ugovor koji će se odnositi na entitet, odnosno Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, koji je iskazao zainteresovanost.

Obaveze plaćanja nabavljenih zdravstvenih protivmjera, proistekle iz potpisanih okvirnih ugovora, snosiće institucije entiteta, odnosno Brčko Distrikta BiH, koji je iskazao zainteresovanost za određenu nabavku u sklopu Sporazuma o zajedničkoj nabavci zdravstvenih protivmjera, o čemu će ministrica civilnih poslova zaključiti sporazum o međusobnim pravima i obavezama između Ministarstva civilnih poslova BiH i nadležnih institucija entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Ministarstvo civilnih poslova BiH zaduženo je da pripremi prijedlog odluke o odobravanju sredstava tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH radi obezbjeđenja potrebnih sredstava na ime troškova skladištenja, špedicije i transporta proisteklih iz okvirnih ugovora u sklopu Sporazuma o zajedničkoj nabavci zdravstvenih protivmjera.


IZVOR: BHRT, 25.08.2020.

Naslov: Redakcija