Zastava Srbije

NEZAVISNI STRUKOVNI SINDIKAT RADNIKA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU FBIH: Novcem od akciza reformisati zdravstvo

27.07.2023.


Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH uputio je prijedloge na osnovu kojih bi zdravstveni sistem bilo moguće reformisati izdvajanjem novca od akciza. Inicijativa je upućena Ministarstvu zdravstva FBiH, a koje je proslijeđuje u dalje procedure.

Zdravstveni sistem u Federaciji BiH susreće se sa brojnim problemima i izazovima, a način njegovog funkcioniranja daleko je od onog koji je prisutan u razvijenijim evropskim zemljama.

Međutim, da bi se stanje promijenilo potreban je novac, a da se on ne bi izdvajao direktno iz budžeta ili dodatnim opterećenjem građana, iz Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu Federacije BiH kreirali su nekoliko prijedloga.

"Do finansijskih injekcija za zdravstvo je moguće doći bez da se dodatno opterećuju građani ili budžet. Naime, mi smo federalnom ministarstvu zdravstva uputili tri inicijative koje će biti upućene ka Parlamentu FBiH, a zasnovane su na iskustvima iz prakse zdravstvenih sistema u okruženju i Evropi", ukazao je predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH Zijad Latifović.

Prema njegovom pojašnjenju, jedno od rješenja je izdvajanje novca od akciza.

"Taj finansijski kolač bi se povećao za javno zdravstvo te bismo na takav način poboljšali svoje usluge koje pružamo pacijentima. Između ostalog, od tog novca bi bili kupljeni oprema i lijekovi koji su neophodni. Pored izdvajanja od akciza, tu bi se novac mogao usmjeriti i od drugih polisa odgovornosti i slično. Nadam se da će do kraja godine ovo biti riješeno te da će javno zdravstvo moći krenuti u reforme, stati na svoje noge u ekonomskom i svakom drugom smislu", nastavlja Latifović.

Također, ovakvim izdvajanjem novca, uvjerenja je Latifović, bio bi zaustavljen i negativan trend odlaska ljekara, ali bi se stvorili i uslovi za angažman dodatnog medicinskog i nemedicinskog kadra koji je prijeko potreban našem sistemu.

"Nažalost, zbog silnog nedostatka zdravstvenog osoblja, mi se nalazimo u problemu. Nama nedostaje veliki broj kadra, ljekara, medicinskih tehničara te ostalih. Bez obzira kako to nekome izgledalo, mi smo daleko do evropskih standarda, a ako budemo išli trenutnim intenzitetom nećemo ih moći stići ni za deset godina", smatra Latifović.

On ističe da je u Federaciji BiH u prosjeku na 100 hiljada stanovnika zaposleno manje od 200 doktora te manje od 450 medicinskih sestara. Nasuprot tome, evropski prosjek je 337 ljekara i 680 medicinskih sestara.

"Po ovome je jasno u kakvim uslovima rade naši zdravstveni radnici. Prisutna je preopterećenost timova, počevši od primarnog nivoa zdravstvene zaštite pa na dalje. Naše inicijative su koncipirane na takav način da bez opterećivanja budžeta građana dobijemo finansijsku potporu i omogućimo reforme zdravstvenog sistema", ukazuje Latifović.

S druge strane, predstavnici ovog sindikata u Tuzlanskom kantonu su pokrenuli pregovore sa tamošnjom vladom, a vezano za potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Za razliku od ranijih godina, sada u fokus stavljaju poboljšanje nematerijalnih prava, dok se na drugom mjestu nalaze plate.

"Pregovori su teški, ali se nadamo da ćemo uspjeti, posebno jer se u fokusu nalazi poboljšanje uslova rada. Zbog sezone godišnjih odmora, mislim da cijela procedura neće biti završena do septembra. Svoje stavove ćemo iznijeti u narednih desetak dana ", dodaje Latifović.

Kada je riječ o povećanju plata, prema stavu sindikata, ono bi trebalo ići od 1. januara iduće godine, a trebalo bi pratiti i visinu inflacije u datom trenutku.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 22.07.2023.

Naslov: Redakcija