Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NACRT ZAKONA O ADVOKATURI FEDERACIJE BIH: Usvajanje Zakona neophodno za unaprjeđenje odvjetničke djelatnosti

27.07.2018.


Vlada FBiH utvrdila je Nacrt zakona o advokaturi Federacije BiH. Razlog za donošenje ovog zakona je definiranje kvalitetnog pravnog okvira za obavljanje advokatske djelatnosti, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Trenutno važeći Zakon o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 25/2002, 40/2002, 29/2003, 18/2005, 68/2005 i 42/2011) donijet je 2002. i do sada je pretrpio više izmjena i dopuna. Federalno ministarstvo pravde je, kao obrađivač ovog propisa, prepoznalo potrebu donošenja novog zakona koji bi, na temelju redovne zakonodavne procedure i provođenja sveobuhvatne javne rasprave, predstavljao kvalitetan normativni okvir za unaprjeđenje odvjetničke djelatnosti.

- Ovaj zakon uređuje odvjetničku službu, uvjete za bavljenje odvjetništvom, oblike rada advokata, njihova prava, obveze i odgovornost advokatskih stručnih suradnika za pravne poslove i advokatskih pripravnika, te organizaciju i rad Advokatske komore FBiH i regionalnih advokatskih komora - navodi se u saopštenju.

Kako je regulirano, advokat je osoba koja je upisana u imenik advokata Advokatske komore, koja je položila advokatsku zakletvu i bavi se advokaturom.

- Advokat slobodno odlučuje da li će prihvatiti pružanje pravne pomoći, osim u slučajevima predviđenim zakonom - dodaje se.

Pružanje pravne pomoći ne može odbiti ako ga, kao zastupnika ili branitelja u skladu sa zakonom postavi sud, drugi državni organ ili Advokatska komora.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 25.07.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772