Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donijete Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj i Odluka o razvrstavanju javnih puteva

27.07.2018.


Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava gradu Banjaluka, u iznosu od 1,5 miliona KM, i gradu Prijedoru u iznosu od 2 miliona KM, za pomoć domaćinstvima pogođenim nevremenom za sanaciju građevinskih objekata.

Sredstva iz Odluke biće doznačena gradovima Banjaluka i Prijedor, a gradovi će sredstva uplatiti domaćinstvima prema procjeni šteta.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku da će u potpunosti sanirati Osnovnu školu "Milutin Bojić", u Mišinom Hanu.

Nakon procjene gradskih komisija o štetama na poljoprivrednim zasadima, Vlada Republike Srpske će odobriti pomoć poljoprivrednicima iz agrarnog budžeta.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o projektnoj mjeri "Sanacija pumpnih stanica" u okviru projekta Hitne pomoći i zaštite od poplava u Republici Srpskoj (EIB br.2010-0470).

Zadužuje se Javna ustanova "Vode Srpske" da odmah izvrši analizu realizacije Ugovora o sanaciji pumpnih stanica sa izvođačem radova "OCIDE" Španija i da o rezultatima analize putem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede informiše Vladu Republike Srpske, u roku od 30 dana. Zadužuje se Javna ustanova "Vode Srpske" i Tim za implementaciju projekta da odmah preduzme sve neophodne aktivnosti u cilju realizacije aktivnosti na sanaciji pumpnih stanica u okviru projekta Hitne pomoći i zaštite od poplava u Republici Srpskoj (EIB br. 2010-0470). Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da prati aktivnosti i tome informiše Vladu Republike Srpske.

Projekat se realizuje, prema dogovoru sa EIB u skladu sa procedurama banke, po projektnim mjerama kojih je bilo u startu 134, a naknadno je odobreno i novih 10 mjera nakon poplava 2014. godine. Po odobrenom planu nabavke od strane Banke Projekat će se realizovati kroz 29 Tenderskih grupa. Većina tenderskih grupa je realizovana sa više lotova tako da je do sada zaključeno ukupno 31 ugovor sedam ugovora za pružanje usluga i 24 za izvođenje radova.

Ukupno je do sada aktivirano 83 mjere.

Ukupna vrijednost do sada ugovorenih radova je 90,421,375.97 KM, a ukupni iznos koje je isplaćen izvođačima radova (avansne i situacije za radove) je 55,554,937,47 KM.

Za implementaciju Projekta zadužena je Javna ustanova "Vode Srpske", koji je i potpisnik Ugovora. Realizacijom Projekta upravlja Tim koji je osnovan od strane Vlade Republike Srpske, a čine ga predstavnici Ministarstva, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva finansija, Ministarstva prostornog uređenja i Javne ustanove "Vode Srpske". Projekat se realizuje dosta dobro i u planu je da se do kraja godine ugovore svi poslovi u vrijednosti od 55.000.000,00 eura, što ukazuje i dobru ocjenu od Evropske Investicione Banke za realizaciju ovog projekta.

Ovim projektom biće urađena rekonstrukcija nasipa na dionicama gdje isti nemaju obezbijeđen rang zaštite na stogodišnje vode na oko 25 km. Osim planirane rekonstrukcije nasip pojedine dionice savskog nasipa će biti sanirane u smislu sanacije klizišta, popravke krune nasipa, servisnih puteva i objekata na samom nasipu u dužini od 30 km.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj realizaciji Programa pedoloških analiza zemljišta za potrebe porodičnih komercijalnih gazdinstava u Republici Srpskoj od 2014-2017. godine.

Realizacijom Programa uspostavljena je sistemska kontrola plodnosti i GIS baza podataka o plodnosti zemljišta i izvršeno uzorkovanje 4944 laboratorijskih analiza osnovnih parametara plodnosti zemljišta. Takođe, date su preporuke za upotrebu mineralnih i organskih đubriva, kao i agrotehničke preporuke za popravak plodnosti zemljišta.

Ukupan broj gazdinstava kod kojih je analiza izvršena iznosi 2369, a korisnici analiza dobili su rezultate analize zajedno sa preporukama za popravku plodnosti i primjenu đubriva za dvije kulture po izboru.

Vlada Republike Srpske usvojila je Program pedoloških analiza zemljišta u Republici Srpskoj 2018-2021. godina.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava za šume za 2018. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti šumarstva, u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 KM.

Sredstva se raspoređuju na sljedeći način:

Radovi i aktivnosti u okviru proširene reprodukcije šuma - 1.767.000,00 KM, nabavku mašine i opreme za deminiranje šuma - 452.000,00 KM, ostale radove i aktivnosti u okviru proširene reprodukcije šuma - 1.315.000,00 KM, neplanirane mjere zaštite šuma koje mogu da prouzrokuju posljedice širih razmjera, u iznosu od 95.000,00 KM, razvoj lovstva u Republici, u iznosu od 38.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske je usvojila "Informaciju o izradi Akcionog plana Republike Srpske za realizaciju preporuka Evropske komisije sa sastanaka pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH ".

Vlada Republike Srpske usvojila je "Informaciju o izradi Akcionog plana Republike Srpske za realizaciju preporuke Evropske komisije sa sastanaka Pododobora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača između EU i BiH".

Vlada Republike Srpske usvojila je "Informaciju o izradi Akcionog plana Republike Srpske za realizaciju preporuka Evropske komisije sa sastanaka pododbora za transport, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj između EU i BiH".

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica na Plan utroška sredstava za period 01.01-30.09.2018. godine, u ukupnom iznosu od 172.000,00 KM.

Sredstva su raspoređena na sljedeći način: Tekući grantovi organizacijama i udruženjima izbjeglica i raseljenih lica, u iznosu od 13.000,00 KM; Kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljenih lica, u iznosu od 31.000,00 KM; Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Republiku Srpsku, u iznosu od 100.000,00 KM i Kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH, u iznosu od 28.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica za utrošak novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 228.000 KM.

Sredstva su raspoređena na sljedeći način: Doznake za finansiranje povratka u Republiku Srpsku 53.000,00 KM, i kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH 175.000,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o razvrstavanju javnih puteva.

Ovom odlukom, javni putevi u Republici Srpskoj, izuzev lokalnih puteva i ulica u naselju, razvrstavaju se u kategorije: auto-put, brzi put, magistralni put prvog i i drugog reda i regionalni put prvog i drugog reda. Uz svaku kategoriju javnog puta, navedeni su i putni pravci koji su obuhvaćeni tom kategorijom puta.

Razvrstano je 850 dionica puteva.

Vlada ovom Odlukom zadužuje Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske", Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" i jedinice lokalne samouprave da, svako u svojoj nadležnosti, izvrše promjenu kategorije javnih puteva i organizuju upravljanje putevima u skladu sa ovom odlukom i drugim propisima kojima se reguliše ova oblast.


IZVOR: Vebsajt Vlada Republike Srpske, 26.07.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772