Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Nije usvojen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH

27.07.2017.


Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH sa 40 glasova "za", tri suzdržana i 27 protiv nije usvojio predložene izmjene Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH, kojima se predlagalo odgađanje njegove primjene do 1. novembra.

Predsjednik Kluba HDZBiH - HNS-a Jozo Bagarić zahtijevao je pojedinačno glasanje nakon kojeg je također utvrđen nedovoljan broj glasova za usvajanje navedenog zakonskog rješenja (47 "za", jedan suzdržan i 25 protiv).

Tokom rasprave predsjednik Kluba SDA Ismet Osmanović istakao je da će poslanici tog kluba podržati zakon uz napomenu da "ovo bude zadnji put Vladi FBiH da odgađa primjenu Zakona".

- Ne možemo donijeti Zakon i tri godine ga prolongirati - dodao je Osmanović.

Odgađanje primjene Zakona nisu podržali poslanici klubova SDP-a BiH i Demokratske fronte.

Poslanik Damir Mašić izrazio je mišljenje da se "svjesno opstruira primjena Zakona", čime je predviđen početak rada posebnih odjela Tužilaštva i Vrhovnog suda FBiH.

- Ovo je četvrti put da Parlament FBiH raspravlja o primjeni navedenog Zakona te je vrijeme da zaživi u Federaciji BiH - zaključio je poslanik Mensud Borović.


IZVOR: Vijesti, 26.07.2017.

Naslov: Redakcija