Zastava Srbije

PRIJEDLOG IZMJENA KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA: Napad na novinare posebno krivično djelo

27.06.2022.


Sedam poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH podnijelo je inicijativu u kojoj traže izmjene Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015, 35/2018 i 46/2021)kojim će se napad na novinare tretirati kao posebno krivično djelo. 

Inicijativa će se naći pred poslanicima Predstavničkog doma PSBiH na sjednici koja je zakazana za danas, a njom se obavezuje Savjet ministara BiH da najkasnije u roku od 60 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene Krivičnog zakona BiH.

“Značajan porast broja napada na novinare u BiH u periodu od 2012. do 2022. godine poziva na razmatranje usvajanja izmjene zakona koji će kvalifikovati napad na novinare kao posebno krivično djelo. Kao osobe koje obavljaju funkciju promovisanja slobode govora i osnovnih demokratskih načela slobodne debate i informisanja javnosti, novinari trebaju biti zaštićeni od fizičkog nasilja”, ističe se u inicijativi.

Dodaje se da je nedopustiv bilo kakav vid zastrašivanja ili ugrožavanja bezbjednosti onih koji izvještavaju javnost o događajima i pojavama u društvu, pogotovo nasilničko ponašanje prema novinarima i prijetnje njihovim porodicama.

Poslanici u inicijativi podsjećaju da linija za pomoć novinarima u BiH u zadnjih nekoliko godina bilježi porast prijetnji i napada na novinare, a posebno su u porastu prijetnje u onlajn prostoru.

Dodaje se da je samo u prvoj polovini 2021. godine registrovano više od 30 napada i drugih vidova kršenja prava novinara u BiH. Prema podacima Udruženja BH novinari, u 2020. godini zabilježeno je 69 kršenja novinarskih prava, a godinu ranije 56. Tek mali procenat, 30 odsto prijavljenih slučajeva napada na novinare u BiH je procesuiran.

Inicijatori navedene inicijative navode da ovim žele da podstaknu i jačanje samoregulatornih mehanizama i javne odgovornosti novinara i medijskih radnika, kao i promovisanje vrijednosti profesionalnog i etičkog novinarstva kao osnovu produkcije i uređivanja medijskog sadržaja .

Ukoliko se usvoji navedena inicijativa, time će se ispuniti i preporuka Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH iz Specijalnog izvještaja o položaju i slučajevima prijetnji novinarima iz 2017. godine.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Face TV, 25.06.2022.

Naslov: Redakcija