Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

PRIJEDLOG ZAKONA O RUDARSTVU: Rok za sugestije 1. jul 2017. godine

27.06.2017.


U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovane subjekte da dostave komentare i sugestije na Prijedlog zakona o rudarstvu Republike Srpske.

Komentare i sugestije možete dostaviti na adresu: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, ili putem elektronske pošte na adresu e.salcin@mier.vladars.net do 01.07.2017. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, 23.06.2017.

Naslov: Redakcija