Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: 31. maja 2022. godine 22. redovna sjednica – Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

27.05.2022.


Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske je odlučio da 22. redovna sjednica Narodne skupštine počne u utorak, 31. maja 2022. godine, u 10 časova.

Kolegijum je utvrdio prijedlog dnevnog reda 22. redovne sjednice Narodne skupštine:

 1. Poslanička pitanja i odgovori – Aktuelni čas;
 2. Prijedlog zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličkog pisma – po hitnom postupku;
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske – po hitnom postupku;
 4. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva – po hitnom postupku;
 5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak – po hitnom postupku;
 6. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima – po hitnom postupku;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o republičkoj upravi – po hitnom postupku;
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Republike Srpske – po hitnom postupku;
 9. Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti;
 10. Prijedlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva;
 11. Prijedlog zakona o audio-vizuelnim djelatnostima;
 12. Prijedlog zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju;
 13. Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima;
 14. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti;
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima;
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti;
 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
 18. Nacrt zakona o političkim strankama Republike Srpske – prijedlog narodnog poslanika Perice Bundala;
 19. Nacrt porodičnog zakona;
 20. Nacrt zakona o privremenom izdržavanju djece Republike Srpske;
 21. Nacrt zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju;
 22. Nacrt zakona o metrologiji u Republici Srpskoj;
 23. Nacrt zakona o standardizaciji u Republici Srpskoj;
 24. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske;
 25. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju;
 26. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici;
 27. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu;
 28. Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;
 29. Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za 2021. godinu;
 30. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2021. godinu;
 31. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske za 2021. godinu;
 32. Izvještaj o radu i izvršenju Rebalansa finansijskog plana – Budžeta JU “Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu” za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;
 33. Izvještaj o izvršenju Plana rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2021. godine;
 34. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2021. godinu;
 35. Informacija o dugu sa stanjem na dan 31. 12. 2021. godine;
 36. Prijedlog odluke o usvajanju Zoning plana područja posebne namjene “Hašani” po skraćenom postupku;
 37. Prijedlog odluke o usvajanju zoning planova urbanih zona područja posebne namjene “Klekovača”;
 38. Izbor i imenovanja.

IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 20.05.2022.

Naslov: Redakcija