Zastava Srbije

SET PRIJEDLOGA OBRAZOVNIH ZAKONA

27.05.2020.


"Vlada Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku prijedloge zakona o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem vaspitanju i obrazovanju", rekla je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.

 Trivićeva je navela da su Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju propisane mjere besplatnog pohađanja predškolske ustanove za djecu bez roditeljskog staranja i za djecu sa smetnjama u razvoju.

"Republika Srpska će obezbijediti ova sredstava i to je dio populacionih mjera", dodala je Trivićeva. Navela je da je izmjenama i dopunama omogućeno da se predškolsko vaspitanje i obrazovanje organizuje u školskim prostorima, koji imaju kapacitete, ne samo u nerazvijenim, nego i u izrazito nerazvijenim opštinama gdje ne postoje predškolske ustanove.

Ovim izmjenama definisano je i organizovanje resursnih centara za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje radi pomoći predškolskim ustanovama u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju.

S obzirom da mnoge predškolske ustanove nemaju zaposlene stručne saradnike defektologe, logopede i druge, pojasnila je ministar Natalija Trivić, resursni centri će vršiti procjene i predlagati ustanovi prilagođene planove i programe za svako dijete.

 Izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju za učenike koji iskazuju posebna interesovanja predviđeno je da se organizuje fakultativna nastava, takođe, propisano je da nastavu u drugoj trijadi u četvrtom i petom razredu nastavu izvodi nastavnik razredne nastave i predmetni nastavnik drugih predmeta, a nastavu u šestom razredu nastavnici predmetne nastave.

Stvoren je pravni osnov za donošenje podzakonskog akta o standardima kvaliteta udžbenika za osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj, jer on u ovom momentu ne postoji.

"Kako bismo znali na koji način treba da izgleda udžbenik i šta je važno da djeca nauče moramo imati standarde", rekla je Trivićeva i dodala da će Ministarstvo u ovom poslu pratiti Republički pedagoški zavod i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo.

Predviđeno je i donošenje Pravilnika o standardima rada pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i defektologa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Srpske.

"Primarna svrha standarda je da doprinesu unapređenju vaspitno-obrazovnog procesa kroz unapređenje kvaliteta rada svih zaposlenih u stručnim službama te istovremeno da se naglasi značaj rada stručne službe, te njihov doprinos u radu sa djecom", rekla je Trivićeva.

 Vlada Republike Srpske usvojila je po hitnom postupku i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

"U oblasti srednjeg obrazovanja, jasno je definisano da umjetnička škola može biti muzička, baletska i likovna i uvedena je nova struka Kultura i umjetnost", rekla je ministar Natalija Trivić.

Izmjenama je predviđeno, navela je ona, da se praktična nastava realizuje kod poslodavca najviše u obimu od 25 odsto od ukupnog obima časova praktične nastave, kao i da se za učenike sa smetnjama u razvoju obezbjeđuje prilagođavanje radnog mjesta u odnosu na njegove mogućnosti i vrstu invaliditeta u okviru praktične nastave.

Ministar Natalija Trivić dodala je da je uveden i termin projektna nastava koja se razlikuje od praktične nastave.

S ciljem povezivanja obrazovanja sa tržištem rada propisano je uspostavljanje institucionalne saradnje Ministarstva, Republičkog pedagoškog zavoda i Privredne komore radi provođenja dualnog obrazovanja, kao i ovlaštenje Privrednoj komori za provjeru ispunjenosti uslova za izvođenje praktične nastave kod poslodavca, te uvođenje mentora kao lica kojeg određuje poslodavac koji realizuje praktičnu nastavu.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 22.05.2020.

Naslov: Redakcija