Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o pravima demobilisanih vojnika i članova njihovih porodica

27.05.2019.


Vlada Federacije BiH (FBiH) je utvrdila i po hitnom postupku Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o pravima demobilisanih vojnika i članova njihovih porodica, na osnovu koga bi trebalo da ostvare više prava.

Riječ je o pravima na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inostranstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, troškove prevoza za liječenje u drugom kantonu i besplatno liječenje PTSP-a.

Egzistencijalnom novčanom naknadom biće obuhvaćeni demobilisani vojnici koji imaju 57 godina i više, a koji su najmanje godinu bili učesnici u oružanim snagama, najmanje godinu na evidenciji zavoda za nezaposlene i koji nemaju nikakvih drugih prihoda.

Federalno Ministarstvo finansija je zaduženo da s ciljem osiguranja sredstava za sprovođenje Zakona, u najkraćem roku pripremi rebalans budžeta FBiH za ovu godinu kako bi i on bio upućen Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Predviđeno je da primjena ovog zakona počne 1. jula.

Vlada Federacije BiH je na sjednici u Mostaru usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike FBiH za period 2020-2022. godina, u kojima je navedeno da je BiH, prema prvim procjenama, u 2018, u odnosu na 2017. godinu, ostvarila rast od 3,3 odsto, koji je bio podstaknut jačanjem domaće potražnje i povoljnim kretanjima u međunarodnom ekonomskom okruženju.

Prema preliminarnim procjenama, a na osnovu podataka Federalnog zavoda za statistiku, Bruto domaći proizvod FBiH je u 2018. godini iznosio 21,2 milijarde KM i realno je veći za 3,5 odsto u odnosu na 2017. godinu.

Ukupan dug u FBiH je, na kraju 2018. godine, za 219,7 miliona KM manji u odnosu na prethodnu godinu i čini približno 26 odsto BDP-a FBiH, s većinskim učešćem spoljnog duga.

Federalno Ministarstvo finansija upoznalo je Vladu FBiH o pokazateljima iz konsolidovanog izvještaja o izvršenju budžeta FBiH, kantona i opština, finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za period januar-mart.

Ukupni prihodi u prvom ovogodišnjem tromjesečju iznosili su 2.168.600.000 KM, što je za 141,4 miliona KM ili za sedam odsto više nego u istom periodu prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 22,8 odsto.

Ukupni rashodi su iznosili 1,737 milijardi KM, te su za 109,1 miliona KM ili za 6,7 odsto viši u odnosu na prvo tromjesečje 2018. godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 19,6 odsto.

Vlada FBiH je usvojila informaciju federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije o sprovođenju odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH za prošlu godinu.

Ovo ministarstvo je zaduženo da Vladi dostavi Prijedlog izmjene i dopune Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBiH", br. 52/2014 i 36/2018) koji će omogućiti da privredna društva u roku od još dvije godine izvrše sve aktivnosti u vezi sa primjenom ovog zakona.

Vlada je usvojila četiri programa utroška s kriterijumima raspodjele sredstava namijenjenih oblasti zdravstva u ukupnom iznosu od 36.550.000 KM.

Na prijedlog federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke, odobrena je raspodjela dijela prihoda od 434.500 KM uplaćenih u Budžet FBiH u prošloj godini, a ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 23.05.2019.

Naslov: Redakcija