Zastava Srbije

NACRT PRAVILNIKA O SADRŽAJU ELABORATA, POSTUPKU REVIZIJE GEOLOŠKE DOKUMENTACIJE I SADRŽAJU REVIZIONE KLAUZULE RS: Rok za sugestije 3. maj 2023. godine

27.04.2023.


U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Nacrt pravilnika o sadržaju elaborata, postupku revizije geološke dokumentacije i sadržaju revizione klauzule.

Komentare i sugestije možete dostaviti putem elektronske pošte na adrese: e.salcin@mier.vladars.net i s.mandic@mier.vladars.net, do srijede, 03.05.2023. godine.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo energetike i rudarstva RS, 25.04.2023.

Naslov: Redakcija