Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE FBIH: Jasnije definiranje i razgraničenje usluga koje se u ovim ustanovama pružaju u segmentu socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, odgoja i obrazovanja, te provedbe zavodske mjere upućivanja u odgojnu ustanovu i dijagnostičko-opservacijskog tretmana

27.04.2021.


Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije BiH, čime je započet proces stvaranja pravnih pretpostavki za realiziranje nekoliko ključnih strateških ciljeva u segmentu transformiranja postojećih institucionalnih oblika zbrinjavanja socijalno osjetljivih kategorija na nivou Federacije BiH.

Donošenje ovog zakona predstavlja značajan iskorak ka transformiranja pet ustanova socijalne zaštite kojima je osnivač Federacija BiH (Bakovići, Drin, Ljubuški, Pazarić i Sarajevo), posebno u segmentu usklađivanja njihove djelatnosti i načina rada s međunarodnim standardima u oblasti poštivanja ljudskih prava. Kao značajan aspekt unaprjeđenja njihovog rada posebno treba istaknuti jasnije definiranje i razgraničenje usluga koje se u ovim ustanovama pružaju u segmentu socijalne zaštite (socijalno zbrinjavanje i podrška), zdravstvene zaštite (zdravstvena zaštita i njega), odgoja i obrazovanja, te provedbe zavodske mjere upućivanja u odgojnu ustanovu i dijagnostičko-opservacijskog tretmana.

Zakon definira nekoliko ključnih načela koja predstavljaju pravni okvir zaštite osoba koje borave u ovim ustanovama, odnosno mehanizam kojim se od ovih ustanova, kao i njihovih uposlenika, zahtijeva djelovanje i postupanje utemeljeno na primjeni načela humanizma i poštivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda, aktivne uključenosti korisnika u proces odlučivanja sukladno njegovim stvarnim mogućnostima i sposobnostima, te najboljeg interesa korisnika, a posebice u postupcima inicijalne stručne procjene, izrade individualnih planova i preispitivanja potrebe njegovog daljnjeg zadržavanja na smještaju.

Nadalje, Zakon sadrži i izričite zabrane diskriminacije i prisile, osim u posebnim slučajevima propisanim zakonom. Što se tiče prava smještenih korisnika, ovo poglavlje predviđa pravo na informiranost, sudjelovanje u donošenju odluka, slobodan izbor usluga, privatnost i povjerljivost osobnih podataka i pritužbu.

Na kraju, predviđena zakonska rješenja otklanjaju najveći dio uočenih problema koji se odnose na uspostavljanje i provedbu minimalnih standarda stručnog rada i ispunjavanja neophodnih infrastrukturnih preduslova od strane federalnih ustanova socijalne zaštite za kvalitetno pružanje usluga korisnicima.

Posebno je važno naglasiti da se značajno profesionaliziraju upravljačke, nadzorne i rukovodeće pozicije, poboljšava stručni, upravni i inspekcijski nadzor, te se, u odnosu na postojeći Zakon, detaljnije razrađuje pitanje financiranja njihove djelatnosti, posebice u segmentu utvrđivanja jedinstvene metedologije izračuna cijena smještaja, ali i kontrole nad njihovim financijskim poslovanjem.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Vlade FBiH, 22.04.2021.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija