Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

UREDBA SA ZAKONSKOM SNAGOM O PORESKIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANjE EKONOMSKIH POSLjEDICA NASTALIH USLjED BOLESTI COVID19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Obavještenje privrednim društvima prerađivačke industrije koja su prestala sa radom kao posljedica djelovanja pandemije

27.04.2020.


Vlada Republike Srpske je donijela Uredbu sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti Covid-19 izazvanim virusom SARS-CoV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 35/2020 - dalje: Uredba).

Uredbom se utvrđuju poreske mjere za vrijeme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 s ciljem smanjenja nelikvidnosti poreskih obveznika uzrokovane navedenim stanjem, a između ostalih u članu 12. i 13. Uredbe utvrđena je i mjera koja se odnosi na očuvanje zaposlenosti kod pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično).

Članom 14. Uredbe propisano da su nadležna ministarstva dužna utvrditi spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti i spisak pravnih lica i preduzetnika koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina, nedostatak radne snage i slično) i dostaviti ih Poreskoj upravi.

Kako bi Ministarstvo privrede i preduzetništva sačinilo spisak privrednih društava iz svoje nadležnosti pozivamo sva privredna društva iz oblasti prerađivačke industrije, čija šifra pretežne djelatnosti prema Uredbi o klasifikaciji djelatnosti spada u oblasti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33[1], a koja su obuhvaćena naprijed navedenom mjerom, odnosno nisu radila u martu i/ili aprilu mjesecu 2020.godine zbog štetnih posljedica djelovanja pandemije, da popune obrazac koji se nalazi u prilogu i isti zajedno sa prilozima dostave najkasnije do 30.04.2020.godine na mejl: d.solomun@mpp.vladars.net

NAPOMENA: Potpisanu i ovjerenu izjavu (pečatom privrednog subjekta) sa prilozima potrebno je dostaviti i putem zvanične pošte na adresu: Ministarstvo privrede i preduzetništva, Trg Republike Srpske br.1, Banja Luka.

[1] Proizvodnja tekstila, Proizvodnja odjeće, Proizvodnja kože i proizvoda od kože, Prerada drveta i proizvoda od drveta i plute, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala, Proizvodnja papira i proizvoda od papira, Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa, Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa, Proizvodnja baznih metala, Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina, Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda, Proizvodnja električne opreme, Proizvodnja mašina i opreme, Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, Proizvodnja namještaja, Ostala prerađivačka industrija, Popravka i instalacija mašina i opreme


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo privrede i preduzetništva RS, 24.04.2020.

Naslov: Redakcija