Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Odluka Skupštine grada Banja Luka o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana za prostor definisan ulicama Vuka Karadžića, I Krajiškog korpusa, Milana Radmana, Dr Mladena Stojanovića i Kralja Petra I Karađorđevića nije u saglasnosti sa Ustavom RS i Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini

27.04.2017.


26. aprila 2017. godine, u Banjoj Luci, je održana Dvije stotine i devetnaesta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je ovaj Sud odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

 Između ostalih, Ustavni sud je donio odluku u predmetu broj U-47/16, kojom je utvrdio da Odluka Skupštine grada Banja Luka o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana za prostor definisan ulicama Vuka Karadžića, I Krajiškog korpusa, Milana Radmana, Dr Mladena Stojanovića i Kralja Petra I Karađorđevića nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 21/1992 - prečišćen tekst, 28/1994 - Amandmani XXVI-XLIII, 8/1996 - Amandmani XLIV-LI, 13/1996 - Amandman LII, 15/1996 - ispr., 16/1996 - Amandman LIII, 21/1996 - Amandmani LIV-LXV, 21/2002 - Amandmani LXVI-XCII, 26/2002 - ispr., 30/2002 - ispr., 31/2002 - Amandmani XCIII-XCVIII, 69/2002 - Amandmani XCIX-CIII, 31/2003 - Amandmani CIV i CV, 98/2003 - Amandmani CVI-CXII, 115/2005 - Amandman CXIV, 117/2005 - Amandmani CXV-CXXI i 48/2011 - Amandman CXXII) i Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Sl. glasnik RS", br. 9/2002, 70/2006 i 64/2008).

Neustavnost i nezakonitosti osporene Odluke, prema ocjeni Ustavnog suda, očituje se u tome što donosilac ovoga akta nije postupio u skladu sa relevantnim odredbama navedenog Zakona, čime je istovremeno narušeno i načelo zakonitosti iz člana 108. Ustava Republike Srpske. Naime, normativnim aktom koji je bio predmet ocjene predviđeno je rušenje objekta koji je dio Ambijentalne cjeline u Ulici Mladena Stojanovića i Kralja Petra I Karađorđevića, a koji ima status nacionalnog spomenika. S obzirom na to, Skupština grada Banja Luka, prema ocjeni Ustavnog suda, nije mogla usvojiti osporenu Odluku s obzirom da se njome predviđa rušenje objekta u prvoj zoni zaštite koji predstavlja dio Ambijentalne cjeline uvrštene u nacionalne spomenike BiH i uživa najviši stepen zaštite u zakonima Republike Srpske.

Ustavni sud je takođe donio odluke i u predmetima broj U-35/16, U-43/16, U-46/16, U-50/16, U-55/16, U-87/16, U-110/16 i U-125/16, a kojima je odbio prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenih normativnih akata, s obzirom da nije utvrdio njihovu nesaglasnost sa Ustavom i zakonima Republike Srpske.

Tako Ustavni sud nije utvrdio neustavnost pojedinih odredaba:

  • Zakona o advokaturi Republike Srpske,
  • Zakona o socijalnoj zaštiti,
  • Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2016. godinu,
  • Zakona o radu Republike Srpske,
  • Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske,
  • Zakona o radnim odnosima u državnim organima i
  • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Ustavni sud nije utvrdio neustavnost i nezakonitost pojedinih podzakonskih akata.

Ustavni sud je, takođe, odlučivao i o određenim procesnim pitanjima u pojedinim predmetima.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda RS, 26.04.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772