Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Odluka o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza

27.03.2020.


Vlada Republike Srpske održala je, u Banjaluci, 64. sjednicu, na kojoj je donijela Odluku o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveze, kao mjeru za ublažavanje posljedica i poteškoća koje privredni subjekti imaju u poslovanju usljed ograničenja uvedenih radi sprečavanja virusa korona u Republici Srpskoj.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da se odluka odnosi na privremenu odgodu plaćanja obaveza po osnovu poreza na dobit, kao i na sve naknade koje proizilaze iz završnog računa. On je naveo da se rok za plaćanje ovih obaveza koji ističe 31.3.2020. godine, odgađa do 30.6.2020. godine.

"Obaveza po osnovu poreza na dohodak po godišnjoj poreskoj prijavi za porez na dohodak za 2019. godinu, koja dospijeva za plaćanje 31.03.2020. godine, privremeno se odgađa do 30.06.2020. godine", saopštio je premijer Višković i istakao da svi subjekti koji žele da ostvare ovu olakšicu treba da se obrate Poreskoj upravi, kako bi dobili odobrenje.

Premijer Višković rekao je da je Vlada donijela i odluku da na tri mjeseca, odnosno do 30.6.2020. godine, prolongira i plaćanje obaveza po osnovu rata kredita privrednih subjekata za april, maj i juni, prema Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske.

"Ovdje je riječ o direktnim plasmanima IRB-a do 2015. godine, ali i sredstvima koja su išla preko poslovnih banaka", pojasnio je premijer Višković.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je odlučeno da 50 odsto naknada za lična primanja članova Vlade za mart budu uplaćena na račun Fonda solidarnosti Republike Srpske.

On je dodao da se svim zaposlenim u javnom sektoru, izuzev zdravstva, preporučuje da sami i na dobrovoljnoj bazi odluče o tome da li će određena sredstva od svojih neto plata uputiti prema Fondu solidarnosti.

"Naša preporuka je da to bude do pet odsto od neto plate za primanja do 1.000 KM, do 10 odsto za primanja veća od 1.000 KM. Preporuka svim izabranim i postavljenim licima iz Srpske koji obavljaju javne funkcije, rukovodećim državnim službenicima, te direktorima javnih preduzeća i slično da se odreknu dijela svoje neto plate za mart u iznosu do 20 odsto u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske", rekao je premijer Višković.

On je rekao da je preporuka Vlade i da se sve naknade za upravne i nadzorne odbore, kao i odbore za reviziju uplate u pomenuti fond i ponovio da je sve na dobrovoljnoj osnovi.

"Sredstva koja se ovako prikupe u Fond biće namijenjena isključivo za pomoć radnicima u realnom sektoru koji su pogođeni vanrednim mjerama ali i pojavom korona virusa. Ovdje smo da pokažemo solidarnost prema tim ljudima", rekao je premijer Višković.

Kada je riječ o subjektima koji su pogođeni direktno odlukama Vlade, poput ugostitelja, trgovaca, malih preduzetnika i slično, premijer Višković je naglasio da je dogovor da poslodavci isplate radnicima neto platu, a da razlika do bruto plate bude na teret Vlade i budžeta.

"Za te radnike Vlada će uplatiti poreze i doprinose. U tom smislu ne želimo da narušimo funkcionisanje naših fondova", rekao je premijer Višković.

On je najavio mjere i za radnike iz nekih drugih pogođenih sektora nakon što se sumiraju podaci nadležnih organa i organizacija.

"Završetkom marta ili početkom aprila imaćemo jasnu situaciju kome i u kom obliku možemo pomoći u skladu sa mogućnostima budžeta", rekao je premijer Višković.

On je naglasio da se aktivno radi na uspostavi Fonda za pomoć privredi, koji bi trebalo da bude operativan već u maju.

"Tu ćemo obezbijediti određena sredstva putem međunarodnih kreditora. Aranžman sa MMF-om od 165 miliona evra privodimo kraju i očekujemo polovinom aprila ta sredstva operativnim za budžete entiteta", rekao je premijer Višković.

On je dodao da će se emisijom obveznica i zapisa Republike Srpske obezbijediti što više novca u pomenuti fond za privredu.

"Molimo sve da razumiju poziciju budžeta i ne očekuju da ćemo moći 100 odsto namirivati svima pretpljene štete. Ali sigurno je da ćemo se sa svima solidarisati i priteći im u pomoć da spasimo što više realni sektor", rekao je premijer Višković i dodao da međunarodne finansijske institucije preporučuju zaduživanje zarad očuvanja likvidnosti, javne potrošnje i privrednog ambijenta.

Premijer Višković, koji je i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da će naredbe koje je Štab donio zbog pojave virusa korona najvjerovatnije biti produžene, ali da će neke od mjera biti korigovane.

"Sve naredbe Republičkog štaba za vanredne situacije ističu u ponedjeljak, 30. marta. Već u ponedjeljak ćemo razgovarati na sjednici Štaba da sve te mjere produžimo za 15 dana s tim da će neke od mjera pretrpjeti korekcije", rekao je premijer Višković.

On je istakao da će, između ostalog, biti korigovana Uredba o vraćanju cijena na prethodni nivo ("Sl. glasnik RS", br. 25/2020).

"Moguće je da ćemo ići na varijantu da neke od namirnica skinemo ili dodamo na listu ili ćemo ograničiti marže. Uredba će sigurno biti korigovana. Resorno ministarstvo je dobilo nalog da do ponedjeljka analizira koja je varijanta najlakše sprovodiva", kaže premijer Višković.

Prema njegovim riječima, vjerovatno će biti korigovana i odluka o zabrani kretanja lica starijih od 65 godina jer početkom aprila slijedi redovna isplata penzija.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 26.03.2020.

Naslov: Redakcija