Zastava Srbije
glavna-slika
Email Print

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠTRAJKU: Usklađivanje sa zakonima o radu i o mirnom rješavanju radnih sporova

27.02.2020.


Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović rekao je, obrazlažući Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku u parlamentu, da se izmjene i dopune ovog akta odnose na usklađivanje odredaba važećeg Zakona o štrajku("Sl. glasnik RS", br. 111/2008) sa odredbama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018) i Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova("Sl. glasnik RS", br. 91/2016).

On je istakao da se prijedlog ovog zakona u odnosu na nacrt zakona razlikuje samo u članu 3 kojim je propisano da se odluka o stupanju u štrajk u oblastima ili granama u okviru područja djelatnosti dostavlja Vladi Republike Srpske, koja u tim područjima, oblastima ili granama ima status poslodavca.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 25.02.2020.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija