Zastava Srbije | Zastava Crne Gore
glavna-slika
Email Print

ZAKON O IZVRŠENjU KRIVIČNIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA RS: Nakon što nadležni sud dostavi odluku o zamjeni kazne zatvora mjerom rada u javnom interesu, ministar pravde donosi rješenje kojim upućuje osuđeno lice na rad kod pravnog subjekta kod kojeg se može izvršavati rad u javnom interesu. Prilikom određivanja pravnog subjekta kod kojeg se izvršava mjera rada u javnom interesu, vodiće se računa da poslovi koje osuđeno lice može da obavlja kod pravnog subjekta budu poslovi od javnog interesa u okviru kojih se može ostvariti svrha sankcije

27.02.2020.


Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske, uz podršku i saradnju Saveza opština i gradova Republike Srpske, Republičke organizacije Crvenog krsta i lokalnih zajednica intenzivno provodi aktivnosti koje se odnose na stvaranje svih potrebnih uslova za izvršenje alternativne mjere rada u javnom interesu, izjavio je Pero Dunjić, pomoćnik ministra pravde u Vladi Republike Srpske.

Ministarstvo pravde je u proteklom periodu značajnu pažnju posvetilo pitanju razvoja i unapređenja krivičnog zakonodavstva i u tom smislu je, u toku poslednje dvije godine, kao predlagač uputilo u skupštinsku proceduru niz važnih zakonskih propisa iz ove oblasti.

"Novi Krivični zakonik u svojim odredbama, između ostalog, afirmiše razvoj i primjenu alternativnih mjera kao vrste krivičnih sankcija prema počiniocima krivičnih djela. Jedna od takvih mjera jeste mjera rada u javnom interesu, koja predstavlja svaki društveno koristan rad kojim se ne vrijeđa ljudsko dostojanstvo i koji se ne vrši radi sticanja dobiti", izjavio je Pero Dunjić pomoćnik ministra pravde u Vladi Republike Srpske.

On je podsjetio da je Krivičnim zakonikom Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017 i 104/2018 - odluka US) propisano da, sud, može izrečenu kaznu zatvora u trajanju do godinu dana, na zahtjev osuđenog, zamijeniti radom u javnom interesu, te da će se u obzir uzeti sve okolnosti od kojih zavisi vrsta i visina kazne, da izvršenje kazne zatvora ne bi bilo neophodno za ostvarenje svrhe kažnjavanja, a istovremeno uslovna osuda ne bi bila dovoljna za postizanje opšte svrhe krivičnih sankcija.

"Usklađujući oblast krivičnog zakonodavstva u ovoj oblasti, Ministarstvo pravde je kao predlagač, prilikom donošenja novog Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 63/2018), u tekst ovog zakonskog propisa ugradilo odredbe koje se tiču pitanja izvršenja mjere rada u javnom interesu, koje je u nadležnosti Ministarstva pravde", podsjetio je Dunjić.

Prema odredbama zakona predviđeno je da, nakon što nadležni sud dostavi odluku o zamjeni kazne zatvora mjerom rada u javnom interesu, ministar pravde donosi rješenje kojim upućuje osuđeno lice na rad kod pravnog subjekta kod kojeg se može izvršavati rad u javnom interesu.

"Prilikom određivanja pravnog subjekta kod kojeg se izvršava mjera rada u javnom interesu, vodiće se računa da poslovi koje osuđeno lice može da obavlja kod pravnog subjekta budu poslovi od javnog interesa u okviru kojih se može ostvariti svrha sankcije", izjavio je Dunjić te dodao da je ovaj rad besplatan.

Mjera rada u javnom interesu može se obavljati u javnim ustanovama te drugim pravnim licima koje obavljaju djelatnost u okviru koje se može ostvariti opšta svrha izvršenja krivičnih sankcija i posebna svrha izvršenja mjere rada u javnom interesu.

"To su poslovi iz oblasti humanitarnog rada, ekologije, komunalnih poslova, rudarstva, energetike, kao i djelatnosti od opšteg interesa, koje su kao takve određene zakonima u oblasti upravljanja otpadom, korišćenja, upravljanja, zaštite, uređivanja i unapređivanja dobara od opšteg interesa i dobara u opštoj upotrebi (vode, putevi, šume, obale, banje, zaštićena područja", precizirao je Dunjić.

On je naveo da je, u proteklom mjesecu, održano osam regionalnih sastanaka (Prijedor, Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Zvornik, Foča, Istočno Sarajevo i Trebinje), sa gradonačelnicima, načelnicima opština i predstavnicima javnih preduzeća i javnih ustanova koji djeluju i rade na teritorijama lokalnih zajednica na cjelokupnoj teritoriji Republike Srpske.

"Na sastancima je predstavljen koncept izvršenja rada u javnom interesu, sa detaljnijim objašnjenjima u vezi sa pitanjem načina ostvarivanja saradnje. S obzirom da se ovaj rad odvija u mjestu prebivališta osuđenog lica, bitno nam je bilo da okupimo predstavnike javnih preduzeća, javnih ustanova i opštinskih organizacija Crvenog krsta, iz svih opština Republike Srpske, kako bismo zajednički obezbjedili kapacitete u lokalnim zajednicama za izvršenje ove alternativne krivične sankcije", istakao je Dunjić.

On je podsjetio da je raspisan Javni poziv za prijavu učešća pravnih subjekata u realizaciji mjere rada u javnom interesu, nakon čega će ministar pravde sačiniti listu pravnih subjekata koji ispunjavaju uslove kod kojih se ova mjera može izvršavati.

"I ovim putem pozivamo pravne subjekte koji ispunjavaju propisane uslove da se prijave na javni poziv Ministarstva pravde, kako bismo na taj način nastavili dogovoreni tempo saradnje", istakao je Dunjić.

On je rekao da će se, sa pravnim subjektima koji su se prijavili na javni poziv, sklopiti ugovor o saradnji u izvršenju rada u javnom interesu, nakon čega će pravni subjekti biti uvršteni na listu onih koji ispunjavaju uslove i kod kojih se može izvršavati rad u javnom interesu.

"Ministarstvo pravde u narednom periodu planira da realizuje obuku sa predstavnicima preduzeća i ustanova (povjerenicima), koji će direktno biti zaduženi za provođenje radnih aktivnosti osuđenih lica, u vezi načina izvršenja rada u javnom interesu i provođenje plana i programa rada sa osuđenim licima", najavio je Dunjić.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 24.02.2020.

Naslov: Redakcija