Zastava Srbije

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZVOĐENjE LETAČKIH OPERACIJA DRONOVIMA: Pravilnik se primjenjuje na dronove čija masa prije polijetanja iznosi od 0,249 kg do 25 kg

27.01.2022.


Više od 200 dronova, za koje je izdata potvrda na osnovu zahtjeva koji podnose vlasnici, trenutno je u evidenciji Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA).

Potvrđeno je to iz BHDCA, odakle ističu da su, na osnovu podataka kojim raspolažu, dronovi koji se danas koriste namijenjeni za sve tri kategorije - nekomercijalne, komercijalne i radove iz vazduha.

"Najviše upisanih dronova je kategorisano za nekomercijalne radnje, poput rekreacije, hobija, sporta i slično, te komercijalne, za potrebe raznih produkcija i televizije", precizirali su iz BHDCA.

Kako su dodali, pored ovih kategorija za korištenje dronova, neke institucije, kao što su gorske službe i drugi organi u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, podnijele su zahtjeve za upis dronova u evidenciju, u kategoriji posebna namjena.

Za korištenje drona, kako naglašavaju iz BHDCA, potrebna je posebna dozvola.

"Ona se prije svega odnosi na dobijanje saglasnosti i odobrenja od nadležne kontrole letenja, koju izdaje Agencija za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH (BHANSA)", naglašavaju iz BHDCA.

Dodaju da saglasnost može izdati i neka druga institucija u zavisnosti od lokacije izvođenja operacije dronom.

"Sve je to precizirano Pravilnikom o uslovima za izvođenje letačkih operacija dronovima ("Sl. glasnik BiH", br. 51/2020 - dalje: Pravilnik)", poručuju iz BHDCA.

Precizirano je da se Pravilnik primjenjuje jedino na dronove čija masa prije polijetanja iznosi od 0,249 kg do 25 kg.

Prilikom podnošenja zahtjeva za upis drona u evidenciju vlasnik ili operator drona treba popunjen zahtjev s prilozima da dostavi BHDCA, nakon čega mu BHDCA, u roku od 30 dana, izdaje potvrdu o evidenciji. Za upravljanje dronom BHDCA nije definisala posebnu obuku.

"Ono što je propisano Pravilnikom je test iz poznavanja vazduhoplovnih propisa koji bi trebalo da se počne sprovoditi tokom ove godine", zaključuju iz BHDCA.

Hajrudin Suljić, osnivač video-produkcije "Helifilm" iz Sarajeva, svoj prvi dron je kupio 2013. godine.

"Nakon što je izašao zakon o dronovima, registrovao sam dron u BHDCA. Tačne cijene taksi registracije se ne sjećam, a cijena osiguranja također zavisi na koju visinu osiguravate dron, tačnije to je osiguranje prema trećim licima - ukoliko dronom nanesete štetu nekome", kaže Suljić, dodajući da u BiH još nijedno osiguranje ne želi da osigura dron zbog većeg rizika.

Prilikom registracije, Hajrudin je, kako kaže, dozvolu čekao oko mjesec dana.

"Ona izgleda identično kao saobraćajna dozvola", objašnjava Suljić.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, Semra Šantić, 24.01.2022.

Naslov: Redakcija