Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 3. februara 2022. godine 26. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

27.01.2022.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 26. sjednicu Predstavničkog doma za četvrtak, 3. februar 2022. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi.

 1. Usvajanje zapisnika 24. i 25. sjednicePredstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Zahtjev poslanika Damira Arnuata za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-2236-1/21 od 29. 12. 2021;
 4. Zahtjev poslanica Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-107/22 od 17. 1. 2022;
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanik Damir Arnaut, broj: 01-02-1-1904/21 od 14. 10. 2021. (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (P.Z.E.I), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2100/21 od 29. 12. 2021, skraćeni postupak (prvo čitanje);
 7. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-04-1-1412/21 od 8. 7. 2021;
 8. Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-1808/21 od 30. 9. 2021;
 9. Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2019. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-16-1-2070/21 od 15. 11. 2021;
 10. Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2020, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01,02-50-18-2175/21 od 13. 12. 2021;
 11. Specijalni izvještaj o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-2230/21 od 27. 12. 2021;
 12. Razmatranje inicijative poslanika Damira Arnauta kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da u roku od 14 dana od dana usvajanja ove inicijative uspostavi postupak i otpočne proces izdavanja jedinstvenih COVID-19 certifikata s QR kodom, s ciljem njihovog korištenja van Bosne i Hercegovine na jedan od dva sljedeća načina:
  1. izdavanje takvih certifikata od strane samog ministarstva, na osnovu potvrda o vakcinisanju/prebolovanom COVID-u, koje Ministarstvo pribavi od nadležnih entitetskih, kantonalnih i organa Brčko Distrikta, odnosno potvrda navedenih nadležnih organa koje građani sami dostave Ministarstvu,
  2. kreiranje i dostavljanje navedenim nadležnim organima jedinstvenog obrasca za izdavanje takvih certifikata od strane tih organa, broj: 01-50-1-1797/21 od 28. 9. 2021;
 13. Razmatranje inicijative poslanika Saše Magazinovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od tri mjeseca u parlamentarnu proceduru dostavi zakonsko rješenje kojim se uvodi obavezan ljekarski pregled za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama Bosne i Hercegovine koji podrazumijeva posebno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti za obavljanje javnih funkcija, kao i testiranje na psihoaktivne supstance, broj: 01-50-1-1925/21 od 19. 10. 2021;
 14. Razmatranje inicijative poslanica Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. i Akcioni plan za provođenje Strategije 2020-2024, broj: 01-50-1-1971/21 od 27. 10. 2021;
 15. Razmatranje inicijative poslanica Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 30 dana u zakonodavnu proceduru dostavi Zakon o državnoj imovini, broj: 01-50-1-1972/21 od 27. 10. 2021;
 16. Razmatranje inicijative poslanica Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 90 dana okonča proces usklađivanja zakonodavstva iz oblasti zaštite ličnih podataka s novousvojenim propisima Evropske unije, broj: 01-50-1-1973/21 od 27. 10. 2021;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima i Aneksa Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Bratunac (Novi most) - Ljubovija (Novi most), broj: 01,02-21-1-83/22 od 11. 1. 2022;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu za tehničku pomoć između Bosne i Hercegovine i JP Autoceste FBiHd. o. o. Mostar i Evropske investicione banke, u vezi s konsultantskim uslugama za nadzor nad radovima na izgradnji Koridora 5c u Bosni i Hercegovini (poddionica Počitelj - Zvirovići), WB19-BIH-TRA-01, broj: 01,02-21-1-89/22 od 12. 1. 2022;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o finansiranju i projektu, zaključen17. 12. 2019. (prvobitni sporazum o finansiranju i projektu) između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Republike Srpske, koju predstavljaju Ministarstvo finansija RS i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS (Agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 10.000.000,00 eura - Energetska efikasnost u javnim zgradama, broj: 01,02-21-1-97/22 od 13. 1. 2022;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o graničnim prijelazima, broj: 01,02-21-1-98/22 od 13. 1. 2022.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 19.01.2022.

Naslov: Redakcija