Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SUDSKE POLICIJE I FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

27.01.2017.


Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine pomagat će Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom u izvršenju sudskih odluka kao i presuda gdje je izrečeno oduzimanje imovinske koristi.

U vezi s tim direktor Agencije Kenan Kapo i glavni zapovjednik Sudske policije FBiH Edin Vehabović 26.01.2017. godine su u Sarajevu potpisali Sporazum o saradnji.

Oni su naglasili da je ta saradnja započeta radi borbe protiv korupcije i svih oblika kriminala.

Kapo je ukazao da Agencija nema operativne nadležnosti te da joj je potrebna pomoć drugih, kao što je Sudska policija.

- Mi ne možemo stvoriti sigurnosni ambijent kada radimo na terenu, kada preuzimamo imovinu. Neko nam mora pomoći ukoliko nam ne bude dozvoljeno da radimo svoj posao - rekao je Kapo.

Pojašnjavajući šta se dešava s oduzetom nelegalno stečenom imovinom, Kapo je istakao da Agencija čuva imovinu ako je ona privremeno oduzeta. Ukoliko bude trajno oduzeta zakon je propisao da se može trajno prodati, pokloniti, iznajmiti ili uništiti.

- Naš zakonodavac je propisao da se ta imovina prvo prodaje dva puta, onda se šalje odluka Vladi i ona donosi odluku na osnovu prijedloga naše agencije - pojasnio je Kapo.

Vehabović je rekao da to nije novi posao za Sudsku policiju te da rade ovu vrstu poslova.

Smatra da su spremni za taj angažman, ali da je svakako jačanje redova i materijalnih kapaciteta dobrodošlo.

Predsjednik Vrhovnog suda FBiH, Milorad Novkovi,ć ukazao je da je nekoliko sastanaka prethodilo današnjem potpisivanju sporazuma gdje su definirana i razrađena sva potrebna pitanja, da bi odredbe mogle biti ispoštovane.

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom osnovana je Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ("Sl. novine FBiH", br. 71/2014).


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 26.01.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772