Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Budžet RS za 2017. godinu, Program ekonomskih reformi za period 2017-2019. godina, Zakona o izvršenju Budžeta RS - Nastavak sjednice 27. decembra 2016. godine

26.12.2016.


Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na 21. posebnoj sjednici Budžet Republike Srpske za 2017. godinu i Zakon o izvršenju budžeta za 2017. godinu.

Narodna skupština usvojila je i Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017-2019. godina, dokument koji zamjenjuje dosadašnji dokument Ekonomska politika, a kojeg je Narodna skupština usvajala uz Budžet za svaku narednu godinu.

Ukupna budžetska sredstva planirana Budžetom Republike Srpske za 2017. godinu iznose 3.200,0 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 73,0 miliona KM, odnosno 2,3% u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu.

Prihvaćeno je 14 amandmana i oni su postali sastavni dio Budžeta. Amandmanima su, između ostalog, povećana izdvajanja za Univerzitet u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, za finansiranje rada studentskih organizacija, tekuće održavanje nasipa, za takmičenje klubova u ligama Republike Srpske.

Narodna skupština usvojila je i Zaključak Odbora za boračko invalidsku zaštitu kojim Narodna skupština zadužuje Vladu da donese Uredbu o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije.

Zakonom o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2017. godinu definisani su ukupni izdaci budžetskih korisnika, uključujući izdatke za otplatu duga. Donošenje ovog zakona ima za cilj da se utvrde prava i obaveze organa u izvršenju budžeta Republike Srpske za 2017. godinu, kao i način raspodjele sredstava na korisnike.

Poslije objedinjene rasprave, poslanici su usvojili i:

  • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske,
  • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske,
  • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske,
  • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske,
  • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske,
  • Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske.

Po ovim zakonima se osnovna plata uvećava za svaku godinu radnog staža za 0,3 odsto do navršenih 25 godina staža, a za više od 25 godina osnovna plata se uvećava za svaku navršenu godinu radnog staža za 0,5 odsto.

Preostale tačke Dnevnog reda 21. posebne sjednice, koja će biti nastavljena u utorak, 27. decembra, u 10 časova, su:

• Prijedlog zakona o bankama Republike Srpske - po hitnom postupku;

• Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske - po hitnom postupku;

• Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit - po hitnom postupku;

• Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnom doprinosu za solidarnost - po hitnom postupku;

• Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti - po hitnom postupku;

• Nacrt zakona o poreskom sistemu Republike Srpske;

• Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2017. Godinu;

• Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2017. godinu;

• Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Evropskoj investicionoj banci za dodatno finansiranje po Projektu bolnica/B u Republici Srpskoj (FIN 31.526 BA).


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 24.12.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772