Zastava Srbije

VANJSKI DUG BIH BLIZU 9 MILIJARDI KM

26.10.2023.


Vanjski dug BiH iznosi 8.927,76 miliona KM, u odnosu na 30.06.2023 godine vanjski dug se smanjio za 167,38 miliona KM ili 1,84%, a u odnosu na 31.12.2022 godine vanjski dug se smanjio za 882,84 miliona KM ili 9,00%.

Ovo su preliminarni podaci o stanju i plaćanju vanjskog duga na dan 30.9.2023. godine koje je objavio zamjenik ministra finansija BiH Muhamed Hasanović.

U strukturi vanjskog duga najviše učestvuje Svjetska banka-IDA i IBRD sa 27,17%, Evropska investiciona banka sa 24,12%. Međunarodni monetarni fond sa 8,49%, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 9,25%.

Za otplatu vanjskog duga u periodu od 1. januara do 30. septembra 2023. godine izdvojeno je milijardu i 314 miliona KM.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 23.10.2023.

Naslov: Redakcija