Zastava Srbije

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA NA NIVOU INSTITUCIJA BIH: IDDEEA pustila u rad novi portal otvorenih podataka

26.10.2023.


Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) objavila je puštanje u rad novog portala otvorenih podataka, koji će pružiti korisnicima širom Bosne i Hercegovine a i svijeta pristup velikom broju relevantnih informacija.

Ovaj portal predstavlja jedinstven izvor podataka koji su dostupni svima, bez ikakvih ograničenja ili plaćanja.

Portal otvorenih podataka je dizajniran s ciljem da olakša pristup i upotrebu različitih vrsta podataka i možete ga posjetiti ovdje.

Korisnici će moći pretraživati bazu podataka koja obuhvata širok spektar usluga, uključujući - informacije i podatke koji se vode u evidencijama o jedinstvenom matičnom broju, prebivalištu i boravištu državljana BiH, ličnim kartama, putnim ispravama, registrovanim motornim vozilima i dokumentima za registraciju, vozačkim dozvolama, registru novčanih kazni i prekršajnoj evidenciji, izrađenim karticama za digitalne tahografe i brodarske i pomorske iskaznice.

Cilj uspostave portala ODP IDDEEA BiH je provođenje osnovnih principa Zakona o slobodnom pristupu informacijama na nivou institucija BiH sa težnjom da se uspostavi proaktivna objava informacija kroz kontinuiranu samoinicijativnu objavu određenih vrsta informacija na internetskim stranicama Agencije u otvorenom obliku, koji podrazumijeva oblik datoteka koji je nezavisan od korištene platforme i bez ograničenja za ponovljenu upotrebu. Portal provodi i odredbe Direktive (EU) 2019/2024 Evropskog parlamenta i Vijeća od 20. juna 2019. godine o otvorenim podacima i ponovnoj upotrebi dokumenata javnog sektora.

Ovi podaci će biti dostupni u različitim formatima, što će omogućiti njihovu dalju analizu i upotrebu u istraživanjima, projektima ili donošenju informisanih odluka.

Portal otvorenih podataka promoviše transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim resursima. Kroz ovaj portal, građani će imati mogućnost da prate i analiziraju različite aspekte društva i javnih politika. Također, portal će omogućiti nevladinim organizacijama, istraživačima i novinarima da pristupe relevantnim informacijama koje će im pomoći u njihovom radu.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH je uložila velike napore u organizaciji podataka kako bi osigurala njihovu tačnost i pouzdanost. Svi podaci na portalu otvorenih podataka su pažljivo provjereni i ažurirani kako bi korisnicima pružili najnovije informacije. Također, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH će nastaviti da sarađuje sa relevantnim institucijama i organizacijama kako bi osigurala kvalitet i obuhvat podataka na portalu.

Otvoreni podaci su ključni za razvoj inovacija, istraživanja i efikasnog upravljanja. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH ima za cilj da pruži značajan doprinos u unapređenju transparentnosti i demokratizaciji informacija u BiH, saopćeno je iz IDDEEA-e.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 23.10.2023.

Naslov: Redakcija