Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđen Prijedlog drugog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu

26.10.2022.


Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 38. posebnoj sjednici u Banjaluci, Prijedlog drugog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu. Okvir Drugog rebalansa iznosi četiri milijarde 510 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 128 miliona KM, odnosno povećanje od 2,9% u odnosu na Rebalans Budžeta za 2022. godinu. Predloženi Drugi rebalans Budžeta je za 486 miliona KM veći u odnosu na Budžet za 2022. godinu.

Razlog donošenja Drugog rebalansa Budžeta je usklađivanje prihoda i rashoda. Do rasta prihoda, koji su u odnosu na Rebalans usvojenom u maju 2022. godine veći za 471 milion KM, došlo je zbog značajno visoke inflacije, povećanja koeficijenata raspodjele indirektnih poreza, te povećanja privredne aktivnosti, praćene visokom pokrivenošću uvoza izvozom.

Od povećanih prihoda, Drugim rebalansom je stanovništvu usmjereno 477 miliona KM, izuzev 81,4 miliona KM koji su usmjereni na javne investicije od kojih će građani imati indirektnu koristi.

Ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2022. godini iznose 3.777,2 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 116,8 miliona KM, odnosno 3,2% u odnosu na sredstva planirana prvim Rebalansom Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu.

Poreski prihodi planirani su u iznosu od 3 milijarde u 483,3 miliona KM u Prijedlogu drugog rebalansa Budžeta za 2022. godinu, što je više za 3,9% ili 130,8 miliona KM u odnosu na poreske prihode planirane prvim rebalansom Budžeta za 2022. godinu.

Prihodi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u Prijedlogu drugog Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2022. godinu iznose 1 milijardu 191,2 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 40,4 miliona KM ili 3,5% u odnosu na sredstva planirana prvim Rebalansom budžeta za 2022. godinu. Navedena procjena je usklađena sa dosadašnjim kretanjem prihoda od ovog doprinosa i rastom plata i broja zaposlenih u Republici Srpskoj u 2022. godini.

Prijedlogom drugog Rebalansa planiran je prihod od indirektnih poreza u iznosu od milijardu i 730 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 56,2 miliona KM ili 3,4% u odnosu na sredstva planirana prvim Rebalansom budžeta Republike Srpske za 2022. godinu. Do rasta prihoda od indirektnih poreza došlo je zbog značajnog rasta cijena, te krajnje potrošnje u Republici Srpskoj, što je uticalo na rast koeficijenta raspodjele prihoda od indirektnih poreza za Republiku Srpsku, kao i zbog značajnog oporavka privrede i spoljnotrgovinske razmjene u odnosu na situaciju tokom 2020. i 2021. godine.

Neporeski prihodi u Prijedlogu drugog Rebalansa budžeta Republike Srpske za 2022. godinu iznose 285,1 miliona KM, što predstavlja umanjenje od 15,3 miliona KM ili 5,1% u odnosu na sredstva planirana prvim Rebalansom budžeta Republike Srpske za 2022. godinu.

Budžetski rashodi u Drugom rebalansu iznose 3 milijarde 846,5 miliona KM i veći su od Rebalansa sa 211,5 miliona KM, a od Budžeta za 545,5 miliona KM.

Rashodi su usmjereni za podršku standardu građana, kako bi se amortizovale posljedice inflacije i ostalih negativnih ekonomskih trendova u svijetu kao što je poskupljenje energenata, a koji su se reflektovali na domaću ekonomiju.

Drugim rebalansom Budžeta povećana su izdvajanja za lična primanja zaposlenih za 79,5 miliona KM u odnosu na Budžet Republike Srpske za 2022. godinu.

Za korisnike penzija u Republici Srpskoj Drugim rebalansom je povećan iznos za 90,8 miliona KM, a uz jednokratnu pomoći od 36 miliona, ukupno uvećanje u odnosu na Budžet je bilo 126,8 miliona KM.

Za boračke kategorije u Republici Srpskoj Drugim rebalansom je povećan iznos za 20,1 milion KM, a uz jednokratnu pomoć od 43,1 milion, ukupno uvećanje u odnosu na Budžet je bilo 63,2 miliona KM.

Novčana pomoć nezaposlenoj djeci poginulih boraca iznosila je 3,8 miliona KM i za toliko je povećano izdvajanje Rebalansom, a socijalna zaštita je u odnosu na usvojeni Budžet veća za 6,5 miliona KM.

Drugim Rebalansom je obuhvaćena i pomoć mladima u iznosu od 39,4 miliona KM, dok je za roditelje četvoro i više djece koji nisu zaposleni, Drugim rebalansom je usmjereno 12.070.000 KM. Planirano je da od sljedeće godine ove porodice steknu zakonsku mogućnost na mjesečno primanje za koje će prema sadašnjim procjenama u Budžetu trebati obezbjediti 75 miliona KM.

Javne investicije su povećane za 81,4 miliona KM u odnosu na Budžet, dok su Drugim rebalansom subvencije za privrednike i poljoprivrednike veće za 57 miliona KM u odnosu na Budžet.

Istovremeno, Drugim rebalansom je povećan i iznos potreban za sport za 8,4 miliona KM u odnosu na Budžet Republike Srpske.

Vlada Republike srpske je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2022. godinu.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 24.10.2022.

Naslov: Redakcija