Zastava Srbije

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: U fokusu saradnje sa međunarodnim partnerima unapređenje efikasnosti i kvaliteta krivičnih postupaka

26.09.2023.


Intenzivnija međuinstitucionalna saradnja jedan je od osnovnih preduslova za unapređenje efikasnosti i kvaliteta krivičnih postupaka, zaključak je sastanaka međunarodnog ekspertnog tima i predstavnika VSTV-a BiH sa sudovima i tužilaštvima u Bijeljini, Zenici i Sarajevu, te predstavnicima advokatske zajednice.

Tokom sastanaka su analizirani rezultati primjene dokumenata koji su prethodno izrađeni s ciljem unapređenja međuinstitucionalne saradnje, kao i alata sačinjenih u svrhu efikasnog vođenja predpretresnog ročišta i osiguranje procesne discipline stranaka u krivičnom postupku.

Poseban akcenat bio je i na temama kao što su potvrđivanje optužnica i zakonitost dokaza, obzirom da bi se, prema mišljenju struke, unapređenjem istih moglo značajno utjecati na cjelokupno unapređenje krivičnog postupka.

Sastancima su prisustvovali članovi međunarodnog ekspertnog tima koji čine sudije iz Norveške i Nizozemske, predstavnici projektnog tima Jačanje kapaciteta pravosuđa koji se implementira od strane Sekretarijata VSTV-a BiH i predstavnika pravosudnih institucija - prvostepenih i drugostepenih sudova, te tužilaštava kao partnera Projekta, sa područja Bijeljine, Zenice i Sarajeva, kao i predstavnici Advokatskog zbora Bijeljine.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 22.09.2023.

Naslov: Redakcija