Zastava Srbije

EU OBJAVILA POZIV ZA DODJELU TRI MILIONA KM BESPOVRATNIH SREDSTAVA: Namijenjena sredstava su investicije u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

26.08.2020.


Evropska unija objavila je javni poziv vrijedan 3 miliona KM za dodjelu bespovratnih sredstava tj. investicija u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Naime, radi se o projektu EU „EU4Agri“ koji ujudno ima za cilj odgovoriti i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane pandemijom koronavirusa.

Na javni poziv se mogu prijaviti poduzeća, obrti/poduzetnici i zadruge koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda

Naime, kako je objašnjeno na javni poziv se mogu prijaviti poduzeća, obrti/poduzetnici i zadruge koja se bave preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda i upisani su u registar klijenata kod nadležnog ministarstva/institucije, i koja u vlasničkoj strukturi imaju manje od 25 posto javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala i nisu članica holdinga.

Svaki podnosilac prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 60.000 do 300.000 KM (bez PDV-a), te mora osigurati vlastito sufinanciranje od minimalno 35 posto ukupnog iznosa predložene investicije.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. septembar 2020. godine do 15.00. sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Više informacija o projektu i načinu prijave možete dobiti na stranici Programa Ujedinjenih naroda za razvoj.


IZVOR: Vebsjat Avaz, E.H., 25.08.2020.

Naslov: Redakcija