Zastava Srbije

PRAVILNIK O SADRŽAJU I FORMI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA: Pozicija AOP 132 - prihodi iz budžeta u izvještajnim formama sadrži kumulativan iznos prihoda dobijenih iz budžeta različitih nivoa vlasti u FBiH ili drugih izvora, a ne isključivo iz budžeta FBiH i Vlade FBiH

26.07.2022.


Finansijsko-informatička agencija, povodom objavljenih informacija o izdvajanju novca iz budžeta svih nivoa vlati u FBiH, saopćila je da FIA zaprima, kontroliše i obrađuje finansijske izvještaje pravnih lica. Finansijski izvještaji se sastoje od obrazaca koji su propisani od strane Federalnog ministarstva finansija/financija putem Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja.

"Finansijski izvještaji se sastoje od obrazaca koji su propisani od strane Federalnog ministarstva finansija/financija putem Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja. Pozicija AOP 132 - prihodi iz budžeta u izvještajnim formama sadrži kumulativan iznos prihoda dobijenih iz budžeta različitih nivoa vlasti u FBiH ili drugih izvora, a ne isključivo iz budžeta FBiH i Vlade FBiH", dodali su.

Shodno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 15/2021), za istinito i fer prikazivanje finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja pravnog lica odgovorno je lice ovlašteno za zastupanje pravnog lica upisano u sudski registar u svojstvu direktora pravnog lica, članovi uprave, upravni, odnosno nadzorni organ pravnog lica u okviru svojih zakonom određenih nadležnosti, odgovornosti i dužne pažnje, kao i kvalificirano lice koje je sačinilo i potpisalo finansijske izvještaje u skladu sa pravilima struke.

U gore pomenutim izvještajnim formama ne postoji detaljna analitika prihoda iz budžeta i ista se može dobiti samo od obveznika predaje finansijskog izvještaja.

"U skladu sa svim navedenim, ističemo da su navodi o prihodima iz budžeta FBiH i Vlade FBiH prema udruženjima i nevladinim organizacijama netačni. Također, informišemo javnost da je Finansijsko-informatička agencija objavila publikacije s pregledom poslovanja privrednih društava, udruženja i fondacija, kao i budžetskih korisnika za finansijsku 2021. godinu", dodali su.

Iste možete pronaći na sljedećem linku.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Izvor: Vebsajt Klix, 22.07.2022.

Naslov: Redakcija