Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O STATUSU RODITELJA NJEGOVATELJA U FBIH: Status roditelja njegovatelja može ostvariti i osoba iz reda srodnika koji se u skladu sa odredbama Porodičnog zakona FBiH mogu imenovati i za staratelje

26.07.2021.


Vlada Federacije BiH je usvojila nekoliko amandmana na Prijedlog zakona o statusu roditelja njegovatelja u FBiH.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je na konferenciji za medije podsjetio da je Vlada na 273. sjednici usvojila Nacrt tog zakona, te da se radi o jednoj emotivnoj i senzibilnoj oblasti koju su htjeli istinski riješiti.

- Isti zakon je dostavljen Parlametu da se razmatra u skraćenoj proceduri. Nakon toga obavili smo razgovor i konsultacije sa određenim zastupnicima iz Predstavničkom domu, kao i nevladinim organizacijama kako bi taj tekst unaprijedili i određena tehnička pitanja kvalitenije riješili, a ono što je sporno definisali na jedan jednostavniji i precizniji način - ukazao je ministar Drljača.

Vlada FBiH je usvojila i amandmane na tekst zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH.

- Ono što je najbitnije jeste da je data preciznija definicija roditelja njegovatelja kojim se omogućava da status roditelja njegovatelja može ostvariti i osoba iz reda srodnika koji se u skladu sa odredbama Porodičnog zakona FBiH mogu imenovati i za staratelje - dodao je Drljača.

Navodi da je ukinuta dobna granica od 30 godina za osobe sa invaliditetom, čime se omogućava da roditelji odnosno srodnici mogu ostvariti ovo pravo neovisno o starosti osobe sa invaliditetom, čime se na ovaj način ukida određeni oblik diskriminacije.

Prema riječima ministra značajan amandman odnosi se i na skraćenje rokova, a to podrazumijeva donošenje podzakonskih akata, utvrđivanje sistema, baze podataka i osposobljavanje Centara za socijalni rad kako bi Zakon u što kraćem periodu mogao stupiti na snagu, a primjena Zakona počela u periodu od tri mjeseca.

Naglasio je da je bilo i drugih amandmana koji se više odnose na tehnička pojašnjenja, prvostepenost i drugostepenost postupka, reviziju, te dodao da je Vlada FBiH na dobrom tragu da na jedan kvalitetan način riješi ovu oblast.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 22.07.2021.

Naslov: Redakcija