Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Donijete Odluka o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, Odluka o određivanju iznosa najniže penzije

26.06.2018.


Vlada Republike Srpske donijela je, na 26. posebnoj sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija.

Opšti bod se vanredno usklađuje počev od 01. juna 2018. godine, tako da se povećava za 2,5 %.

Penzije ostvarene do 31. maja 2018. godine, vanredno se usklađuju počev od 01. juna 2018. godine, tako da se povećavaju za 2,5 %.

Potrebna sredstva za realizaciju odluke iznose oko 1.560.000 KM mjesečno, odnosno oko 10.920.000 KM do kraja 2018. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o određivanju iznosa najniže penzije.

Osnovni razlog za donošenje ove odluke je poboljšanje materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, odnosno korisnika kojima je iznos penzije određen po opštim propisima niži od najniže penzije, pa im se isplaćuje najniža penzija.

Za realizaciju ove odluke, potrebna su dodatna sredstva u iznosu od oko 440.000 KM mjesečno odnosno oko 3.080.000 KM do kraja 2018. godine.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje.

Odobrava se plasman sredstava predviđenih budžetom Republike Srpske za 2018. godinu u okviru Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, u iznosu od 676.224,00 KM u svrhu unapređenja materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kojima uplaćeni staž osiguranja zajedno sa posebnim stažom u dvostrukom trajanju po osnovu učešća u ratu, iznosi 15 ili više godina.

Unapređenje materijalnog položaja boraca obezbijediće se kroz isplatu mjesečnog novčanog primanja u iznosu od 187,84 KM, počev od 01. jula 2018. godine, koje se ostvaruje na način i po postupku propisanom za ostvarivanje mjesečnih novčanih primanja po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.

Isplata novčanog primanja u skladu sa ovom odlukom, vršiće se borcima kojima je rješenjem nadležnog organa utvrđen status borca ukoliko ne ostvaruju novčana primanja po nekom drugom osnovu, ne računajući mjesečni borački dodatak.

Zahtjev za mjesečno novčano primanje podnosi se opštinskom/gradskom organu uprave nadležnom za boračko-invalidsku zaštitu po mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.

Rješenja o utvrđenom mjesečnom novčanom primanju, evidentiraju se u Informacionom sistemu boračko-invalidske zaštite, na osnovu kojih Ministarstvo vrši obračun i isplatu.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 25.06.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772