Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA FEDERACIJE BIH: Produžen moratorij na zapošljavanje do 30. septembra 2017. godine

26.06.2017.


Vlada Federacije BiH donijela je odluku prema kojoj su sve federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agencija za državnu službu FBiH, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravnog lica, izuzev federalnih ministarstava, obavezane da do 30.09. ove godine obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika.

U funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, Vlada je odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, na račun Federalnog zavoda za PIO bude doznačeno 399.865,41 KM za penzionisanje 25 radnika privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša.

Radi se o osobama koje su ispunile zakonske uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.

Nakon usvajanja informacije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada FBiH je odlučila od Vijeća ministara BiH zatražiti prenos vlasništva objekta Doma policije u Sarajevu na Federaciju Bosne i Hercegovine, odnosno Vladu Federacije BiH, nakon čega bi mogla prenijeti pravo korištenja na Vrhovni sud FBiH i Federalno tužilaštvo, što je vrlo važno u fazi rekonstrukcije objekta radi eventualnih donacija.

Objekat bi trebao služiti za smještaj Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH i Posebnog odjela Federalnog tužilaštva, za što su ove pravosudne institucije već iskazale interes.

Prihvaćena je i informacija Radne grupe za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu o izmijenjenim okolnostima u odabiru lokacije za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o novoj lokaciji na području općine Centar (dio lokacije "Hastahana") na Marindvoru.

Federalna vlada primila je na znanje informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o pokretanju inicijative za zaključenje aneksa Sporazuma o osnovnim principima za rješavanje pitanja nepokretne i pokretne imovine koja će i dalje služiti za potrebe odbrane od 27.3.2008. godine, koji zaključuju Bosna i Hercegovina – Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine – Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Republika Srpska – Vlada Republike Srpske.

Premijer Federacije BiH je zadužen da ovu inicijativu uputi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na nadležno postupanje, saopšteno je iz Ureda za informisanje Vlade FBiH.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 22.06.2017.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772