Zastava Srbije

PRIJEDLOZI ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I ĐAČKIM DOMOVIMA I USTANOVAMA KULTURE U RS: Predviđeno povećanje ličnih primanja

26.05.2021.


U Narodnoj skupštini Republike Srpske, poslanici razmatraju Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske.

Povećanje ličnih primanja zaposlenih u prosvjeti i kulturi Republike Srpske, kroz izmjene zakona o platama, može se cijeniti kao mjera koja je od opšteg interesa za Republiku Srpsku. Posebno napominjemo, da su predložena zakonska rješenja u potpunosti usaglašena sa zahtjevima Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske.

Predložena rješenja su izrazito socijalno pozitivna, jer je najviši procenat povećanja primijenjen na plate sa najnižim koeficijentima, na način da su svim zaposlenima u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima i ustanovama kulture koeficijenti povećani u procentu od 2,5% do 7,7% i to na način da je npr. direktor škole koja ima od 401 do 800 učenika sa visokom stručnom spremom dobio povećanje koeficijenta za oko 2,5%, nastavnik, bibliotekar, sekretar, računovođa sa visokom stručnom spremom dobili povećanje koeficijenta od oko 4,5%, dok su domar, vozač, čistačica, noćni čuvar, ložač (zaposleni sa najnižim koeficijentima) dobili povećanje koeficijenta od oko 7,5%. Na sličan način izvršena je izmjena koeficijenata i u ustanovama kulture. Izmjenom koeficijenata na ovaj način svi zaposleni u oblasti obrazovanja i kulture su dobili povećanje osnovne plate u iznosu od oko 50 KM.

U Budžetu Republike Srpske za 2021. godinu za plate zaposlenih u oblasti obrazovanja planirano je 307.250.300 KM, a na osnovu Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj planirana su dodatna finansijska sredstva u procijenjenom iznosu od 8.995.000 KM.

Za zaposlene u oblasti kulture Budžetom Republike Srpske planirano je 13.265.000 KM, a na osnovu izmijenjenih koeficijenata u Zakonu o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Reublike Srpske planirana su dodatna finansijska sredstva u procijenjenom iznosu od 410.000 KM.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo prosvjete i kulture RS, 24.05.2021.

Naslov: Redakcija