Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Nezakonit Pravilnik o učlanjenju u Boračku organizaciju opštine Pale

26.04.2022.


Ustavni sud Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) je, 21. aprila 2022. godine, u Banjoj Luci održao Dvije stotine i osamdeset i prvu sjednicu na kojoj je odlučivao, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima, o saglasnosti propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno sa zakonima Republike Srpske.

Tako je Ustavni sud, između ostalih odluka, donio i odluku u predmetu broj U-30/21. Polazeći od sadržaja relevantnih odredaba navedenog Zakona, Ustavni sud je utvrdio da je u isključivoj nadležnosti skupštine udruženja, u konkretnom slučaju Skupštine Boračke organizacije opštine Pale, da statutom uredi postupak prijema i isključenja članova iz ove organizacije, kao i da utvrdi njihova prava i obaveze. Uzimajui u obzir da je Predsjedništvo Boračke organizacije opštine Pale osporenim Pravilnikom regulisalo predmetna pitanja, Ustavni sud je, u kontekstu navedenih zakonskih odredaba, utvrdio da je taj organ prekoračio svoja ovlašćenja, jer je postupao u domenu nadležnosti Skupštine ove organizacije. Zbog toga, Pravilnik o učlanjenju u Boračku organizaciju opštine Pale, u cijelini, nije u saglasnosti sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske, pa tako niti sa ustavnim načelom zakonitosti opštih akata.

Ustavni sud je donio odluke u predmetima broj U-32/21, U-33/21, U-34/21, U-37/21, U-58/21 i U-2/22 kojima je odbio, odnosno odbacio prijedloge i nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenih podzakonskih normativnih akata.


IZVOR: Vebsajt Ustavni sud RS, 21.04.2022.

Naslov: Redakcija