Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O DRUŠTVENOM PREDUZETNIŠTVU RS: Predviđeno uspostavljanje savjeta, definisanje strateškog okvira, uspostavljanje olakšica i fondova kada se za to steknu uslovi

26.04.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske.

Zakonom o društvenom preduzetništvu Republike Srpske se uređuju pojam, ciljevi i načela društvenog preduzetništva, uslovi i postupak za sticanje statusa društvenog preduzeća, vođenje registra društvenih preduzeća, zadaci i način rada Savjeta za razvoj društvenog preduzetništva, kao i druga pitanja od značaja za društveno preduzetništvo.

"Cilj ovog zakona je korišćenje potencijala društvenog preduzetništva radi održivog ekonomskog i društvenog rasta i razvoja Republike. Zakonom je predviđeno uspostavljanje savjeta, definisanje strateškog okvira, uspostavljanje olakšica i fondova kada se za to steknu uslovi", naveo je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević.

On je dodao da je društveno preduzetništvo organizovana privredna djelatnost koja se zasniva na tržišnim principima, a kojim se stvaraju mogućnosti za rješavanje socijalnih, zdravstvenih, kulturnih, ekonomskih, ekoloških ili drugih društvenih problema pojedinih grupa građana, uže ili šire zajednice, kao i sprečavanja nastajanja i otklanjanje posljedica društvene isključenosti i jačanja društvene solidarnosti.

"Društveno preduzetništvo može da bude jedan od ključnih faktora unapređenja opšte socijalne i ekonomske politike u Republici Srpskoj. U društvenim preduzećima može da se zaposli veliki broj socijalno i ekonomski isključenih, čime se pruža značajna podrška privredi, a smanjuje teret socijalnih davanja", istakao je Petričević.


IZVOR: Izvor: Ministarstvo privrede i preduzetništva RS, 21.04.2021.

Naslov: Redakcija