Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 27. aprila 2021. godine 17. sjednica - Razmatranje prijedloga zakona

26.04.2021.


Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović sazvao je 17. sjednicu Doma naroda za utorak, 27. april 2021. godine, sa početkom u 11 sati. 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 

 1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o strancima (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-2310/20 od 14. 1. 2021;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-1769/20 od 14. 1. 2021;
 4. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-2144/20 od 14. 1. 2021;
 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-2145/20 od 14. 1. 2021;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01-02-1-495/21 od 16. 3. 2021;
 7. Delegatska inicijativa Zlatka Miletića koja glasi: "Nalaže se Vijeću ministara BiH da, na osnovu člana 7. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 50/08, 35/09, 75/19, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), donese odluku o visini osnovice za obraćun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (minimalan iznos od 535,50 KM koliko je iznosila prije prvog smanjenja 2008. godine), uspostavi ekonomski i socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine i potpiše kolektivni ugovor sa sindikatima, u skladu s članom 9. Zakona o štrajku u institucijama Bosne i Hercegovine, u neposrednim pregovorima sa Sindikatom preduzme hitne mjere kako bi postavljene zahtjeve riješili sporazumno na obostrano zadovoljstvo i korist, kako bi se popravio egzistencijalni status zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine", broj: 02-50-6-2098/20 od 23. 10. 2020;
 8. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića "kojom Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH traži od Zajedničkog kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH da, najkasnije u roku od 20 dana od dana usvajanja ove inicijative, pokrene sve neophodne radnje s ciljem osnivanja Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, u skladu sa Ustavom i presudama Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH", broj: 02-50-6-547/21 od 3. 3. 3021;
 9. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića "kojom Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH poziva sve općine i gradove u državi Bosni i Hercegovini da, u interesu izgradnje mira, tolerancije, povjerenja, međusobnog poštivanja i afirmacije antifašističkih vrijednosti na kojima počiva savremena Evropa, zabrane bilo koji direktni ili indirektni izraz glorificiranja ili afirmacije dvojice najzloglasnijih ratnih zločinaca i kvislinga na području bivše Jugoslavije - vođe ustaškog pokreta Ante Pavelića i vođe četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihailovića, kao i svih drugih pripadnika nacifašističkih pokreta, organizacija, vojnih formacija i udruženja, bez obzira na to koje su nacije ili vjere bili, a koji su u Drugom svjetskom ratu, za vrijeme odsudne borbe protiv nacifašizma kao najvećeg zla u ljudskoj historiji, ratovali ili širili negativnu propagandu protiv Antifašističke koalicije", broj: 02-50-6-557/21 od 4. 3. 3021;
 10. Prijedlog zaključka o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakonodavstva BiH, predlagač: Zajednički kolegij oba doma, broj: 01,02-07-4-649/21 od 17. 3. 2021;
 11. Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 05/6-50-15-487/21 od 24. 2. 2021;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmjena Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-786/21 od 9. 4. 2021;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana 2 na Sporazum o grantu za podršku državnom programu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine u vezi sa stambenim regionalnim programom, broj: 01,02-21-1-787/21 od 9. 4. 2021;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat oporavka i podrške preduzećima/poslovnim subjektima između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu (9183-BA)), broj: 01,02-21-1-788/21 od 9. 4. 2021.

IZVOR: Izvor: Vebsajt Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 19.04.2021.

Naslov: Redakcija