Zastava Srbije
glavna-slika

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeno šest nacrta zakona među kojima i Nacrt zakona o izmjenama i dopuna Zakona o javnom redu i miru

26.04.2019.


NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeno šest nacrta zakona među kojima i Nacrt zakona o izmjenama i dopuna Zakona o javnom redu i miru

Narodna skupština Republike Srpske je na 4. redovnoj sjednici usvojila:

  • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru,
  • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji,
  • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju,
  • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti,
  • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća i
  • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Kako je navedeno u obrazloženju, Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru jasnije su definisana pojedina policijska ovlašćenja, nadležnosti direktora, dodatno angažovanje posebnih jedinica, kao i povećanje nivoa zaštite informaciono-komunikacionih struktura i uspostava sistema elektronskog poslovanja sa građanima. Zbog različitih bezbjednosnih izazova, zakonom se utvrđuju pravne pretpostavke za uspostavljanje rezervnog sastava policije.

Poslanici nisu prihvatili prijedlog Odbora za bezbjednost za upućivanje ovog nacrta zakona u javnu raspravu.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju upućen je u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, a jedan od razloga njegovog donošenja je uspostavljanje jedinstvenog i efikasnog elektronskog sistema razmjene podataka između organa uključenih u postupak izdavanja građevinskih dozvola, kao i elektronskog postupka izdavanja građevinskih dozvola sa minimalnim brojem koraka i formalnosti i jeftinijim troškovima postupka, a u cilju povećanja konkurentnosti tržišta.

U javnu raspavu u trajanju od 30 dana upućen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti. U obrazloženju ovog nacrta navedeno je da je osnovni razlog za izmjene ovog zakona sadržan u potrebi da se zakonom utvrdi pravo na ličnu invalidninu kao novčanu pomoć licima sa invaliditetom koja nisu smještena u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu ustanovu na teret budžetskih sredstava. Pored toga, razlog za izmjenu Zakona o socijalnoj zaštiti sadržan je i u potrebi usklađivanja sa Zakonom o radu i sa Zakonom o poreskom sistemu Republike Srpske.

Izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici donose jer je utvrđeno da pojedine odredbe Zakona ne obezbjeđuju punu zaštitu žrtava nasilja u porodici, pa se preciznijim normama i uvođenjem novih pravnih instituta nastoji, u skladu sa međunarodnim standardima, poboljšati i unaprijediti zaštita žrtava.


IZVOR: Vebsajt Narodne skupštine RS, 25.4.2019.

Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija