Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava RS nije u saglasnosti sa Ustavom RS

26.04.2018.


U Banjoj Luci je 25. aprila 2018. godine, održana Dvije stotine i trideseta sjednica Ustavnog suda Republike Srpske na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga Suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Između ostalih odluka koje je Ustavni sud donio na današnjoj sjednici, isključivo radi ilustracije, izdvojićemo odluke broj U-50/17 i U-51/17. Njima je utvrđeno, kao i u više prilika do sada u identičnim pravnim situacijama, da odredbe o stupanju na pravnu snagu Pravilnika o radu i Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Javne ustanove "Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje" nisu u saglasnosti sa Ustavom. Ustavni sud je ocijenio da navedene odredbe, kojima je propisano da ovi akti stupaju na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli, odnosno danom donošenja, ne zadovoljavaju ustavni princip prema kojem opštenormativni akti mogu stupiti na pravnu snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja.

Ustavni sud je takođe donio i odluku broj U-52/17 kojom je utvrdio da Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava Republike Srpske nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o javnim tužilaštvima Republike Srpske i Zakonom o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika kriminala. Ustavni sud je neustavnost navedenog Pravilnika utvrdio s obzirom na to da njegov donosilac, Glavni republički javni tužilac, nije imao zakonsko ovlašćenje da osporenim pravilnikom vrši izmjene i dopune postojećeg Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i poslovanju tužilaštava Republike Srpske. Naime, Ustavni sud je ocijenio da važeći Zakon o javnim tužilaštvima Republike Srpske ne poznaje mogućnost uređivanja pitanja vezanih za njegovo sprovođenje na način da se donesu izmjene i dopune pokzakonskog akta koji je donijet radi izvršavanja drugog zakona, koji je u međuvremenu prestao da važi, tako da je normotvorac donoseći izmjene i dopune predmetnog opšteg akta postupao na način koji je suprotan relevantnim odredbama Zakona o javnim tužilaštvima Republike Srpske i Zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika kriminala, a time i Ustava Republike Srpske.

Pored navedenih odluka, Ustavni sud je donio i odluku broj U-64/17 kojom je utvrđeno da Odluka o usvajanju Regulacionog plana "Centar Grada" u Bijeljini nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju. Neustavnost navedene odluke Ustavni sud je utvrdio temeljem toga što postupak usvajanja osporenog planskog dokumenta nije proveden u saglasnosti sa imperativnom normom Zakona o uređenja prostora i građenju koja propisuje obavezu održavanja javne rasprave o prijedlogu akta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog uvida, jer je u konkretnom slučaju javna rasprava održana nakon više od četiri mjeseca.

Ustavni sud je, pored navedenih, takođe donio odluke i u predmetima broj U-33/17, U-43/17, U-45/17, U-48/17, U-57/17 i U-58/17 kojima je odbio prijedloge, odnosno nije prihvatio inicijative za ocjenu ustavnosti Zakona o sudovima Republike Srspke, Zakona o platama u institucijama pravosuđa Republike Srpske i Zakona o nasljeđivanju, kao i ocjenu ustavnosti i zakonitosti pojedinih podzakonskih normativnih akata.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 25.04.2018.

Naslov: Redakcija


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772