Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

MINISTARSTVO PRAVDE BIH: Za najteža krivična djela svaka treća uslovna kazna


Sudovi u BiH 2015. godine su za teška krivična djela najčešće izricali uslovne kazne, pa je od ukupno 600 osuđenih takvu kaznu dobilo njih 173, dok ih je samo sedam dobilo više od tri godine zatvora, pokazala je informacija Ministarstva pravde BiH o presuđenim predmetima za 2015. godinu, koju je usvojio i Savjet ministara BiH.

Nakon uslovnih, najčešće izricane kazne su jedna godina zatvora i manje na, koju je osuđena 131 osoba. Tri mjeseca zatvora ili manje dobilo je 119 ljudi, kaznu zatvora od šest ili manje mjeseci dobilo je 97 ljudi, a do najviše dvije godine zatvora osuđeno je 46 ljudi. Na zatvor u trajanju od tri godine ili manje osuđeno je 15 ljudi, a na novčanu kaznu njih 12.

Najviše uslovnih i kazni od tri i više godina zatvora izrečeno je za trgovinu drogom. Kazne iznad tri godine zatvora izrečene su i u po jednom slučaju trgovine ljudima i iskorišćavanja djeteta ili maloljetnika radi prostitucije.

Sudovi u BiH u prošloj godini izrekli su 418 presuda protiv 600 lica za teška krivična djela, što je nešto više od jedne presude svakog radnog dana. Broj presuda za samo jednu je veći nego u 2014, a za pedesetak veći nego u 2013. U informaciji Ministarstva pravde navedeno je da su 2015. godine sudovi najviše presuda, i to 380, izrekli za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojne droge, dok se 27 presuda odnosilo na krivično djelo izrada, nabavka, posjed, prodaja i davanje na upotrebu sredstava za falsifikovanje novca. Broj presuda koja se odnose na trgovinu drogom veći je za osam u odnosu na 2014, a broj presuda koje se odnose na falsifikovanje novca manji je za 12 nego godinu ranije.

- Za krivično djelo pranje novca, kao i za trgovinu ljudima donesene su po dvije presude, što je više nego u 2014. Sudovi su izrekli i četiri presude koje su odnose na krivično djelo navođenje na prostituciji te tri za iskorišćavanje djeteta ili maloljetnika radi prostitucije, što je takođe više nego godinu ranije - navedeno je u informaciji.

Sudovi u BiH u prošloj godini, prema toj informaciji, nisu izrekli niti jednu presudu za otmicu, terorizam, finansiranje terorističke djelatnosti, te upoznavanje djeteta sa pornografijom i međunarodno vrbovanje radi prostitucije.

U informaciji je navedeno da je uočljivo da je broj predmeta, kao i presuđenih lica radi počinjenog krivičnog djela zloupotreba opojne droge izuzetno velik, što ukazuje na ozbiljan problem sa kojima se treba pozabaviti.

- Broj osuđenih lica za ovo krivično djelo je mnogo veći od ukupnog broja presuđenih za sva druga djela za koja postoji obaveza centralnog vođenja i praćenja - navedeno je u informaciji.

Osim toga, od ukupnog broja osuđenih lica za teška krivična djela, 43 odsto presuda odnosi se na lica mlađeg životnog doba, odnosno od 18 do 19 godina.

Kada je riječ o vrsti kazne, sudovi su lani najčešće izricali uslovne kazne i to ukupno 173.

Advokat Milan Romanić smatra da je broj izrečenih presuda mali u odnosu na broj sudova i novac uložen u reformu pravosuđa te porast kriminala, posebno u oblasti doge.

- Očigledno je da reforma pravosuđa nije dala očekivane rezultate. Nešto treba mijenjati, ali oni koji bi to trebalo da rade nemaju ideje kako da to riješe - istakao je Romanić i dodao da je prema njegovom mišljenju potrebno organizovati drugačije radno vrijeme sudova, odnosno od osam do pet, sa satom pauze. Ističe da bi se sa drugačijom organizacijom radnog vremena postigao efikasniji rad pravosuđa.

- Sudsko vijeće jako malo radi na efektivnosti i reformi - naveo je Romanić i naglasio da na kraju veliki problem stvara i to što sudski procesu u BiH traju i po dvije ili tri godine.

Romanić je naglasio da sudovi treba da vode računa i da predmet ne padne u zastaru, jer se to često dešava.

U informaciji Ministarstva pravde o presuđenim predmetima za 2015. godinu navedeno je da je najveći broj povratnika odgovarao za krivična djela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojne droge.

- Prije dvije godine taj broj je iznosio 54, a lani je nešto manji i iznosio je 51 - navedeno je u informaciji.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Marijana Miljić, 25.04.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772