Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU: Naplata duga za telefon i RTV taksu bez presude suda, jer osnovni sudovi traže da bude propisano da kao vjerodostojna isprava bude tretiran račun ili izvod za telekomunikacione usluge i RTV taksu

26.02.2018.


Dugovanja za telekomunikacione usluge i RTV taksu ubuduće bi mogla biti prinudno naplaćivana po skraćenom postupku i bez prethodnog sudskog postupka.

Novine su predviđene Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku, koji je upućen u proceduru usvajanja u Narodnoj skupštini RS. Inicijativa za izmjene zakona potekla je od osnovnih sudova koji su od Ministarstva pravde RS zatražili da bude propisano da kao vjerodostojna isprava bude tretiran račun ili izvod za telekomunikacione usluge i RTV taksu.

Ako inicijativa dobije podršku poslanika, to će u praksi značiti da građani više neće biti utžavani za dug i neće biti vođen parnični postupak, već će oni kojima duguju predlagati izvršenje i direktno pokretati postupak prinudne naplate.

U Ministarstvu pravde su podržali izmjene zakona, navodeći da u osnovnim sudovima u Srpskoj svake godine u prosjeku bude podneseno oko 25.000 tužbi u sporovima male vrijednosti, a u oko 16.000 slučajeva ona ne prelazi 1.500 KM.

- U tim slučajevima jedini dokaz je neplaćeni račun ili izvod za telekomunikacione usluge i RTV taksu i na osnovu njega sud i uvaži tužbu. Propisivanje računa kao vjerodostojne isprave učinilo bi sudski postupak efikasnijim jer stranke ne bi podnosile tužbu i pokretale parnični postupak, koji u prosjeku traje dvije do tri godine i nakon kojeg moraju pokrenuti izvršni postupak, već bi podnosile prijedlog za izvršenje i direktno pokrenule izvršni postupak - obrazložili su u Ministarstvu pravde.

Izvršni postupak ne bi mogao biti pokrenut ako bi dužnik uložio žalbu, odnosno prigovor na rješenje o izvršenju. U tom slučaju sud bi suprotstavljene strane uputio na parnični postupak.

- Predloženo rješenje će rasteretiti osnovne sudove za oko 16.000 tužbi godišnje u parničnim predmetima, što čini 43 odsto ukupnog broja parnica koje godišnje vode - naveli su u Ministarstvu pravde.

Ističu da predložene izmjene zakona neće uticati na umanjenje budžeta, niti na povećanje troškova za strane u postupku. Trenutno taksa za podnošenje tužbe iznosi 50, a na prijedlog za izvršenje 25 KM. Izmjenama zakona je predloženo postojanje samo takse za izvršenje, koja bi iznosila 75 KM, što znači da bi troškovi za stranke i budžetski prihodi ostali nepromijenjeni.

U Sindikatu pravosuđa RS ističu da bi nova zakonska rješenja bila dobra da imamo uređeno društvo.

- Međutim, mi smo daleko od toga. S jedne strane predložena su rješenja koja idu na teret građana, a s druge nije regulisano pitanje prinudne naplate kod javnih preduzeća koja prave milionska dugovanja. Riječ je samo o još jednom ubrzanom procesu prinudne naplate kod građana koji su u sve većoj finansijskoj dubiozi - ukazao je predsjednik Sindikata pravosuđa Siniša Petrović i dodao da nova zakonska rješenja nisu humana.

Zakonska rješenja identična predloženim novinama primjenjuju Srbija i Hrvatska.

Izmjenama Zakona o izvršnom postupku brisane su odredbe kojima se ograničava sprovođenje izvršenja pravosnažnih sudskih presuda iz budžeta RS, gradova i opština do visine iznosa na budžetskoj poziciji predviđenoj za te namjene.

Navedena izmjena zakona bila je neophodna radi sprovođenja odluke Ustavnog suda RS.


IZVOR: Vebsajt Glas Srpske, Svjetlana Šurlan, 23.02.2018.

Naslov: Redakcija