Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

RADNA VERZIJA UREDBE O DOPUNI UREDBE O VISINI NAKNADE ZA TROŠKOVE POLAGANJA STRUČNOG ISPITA I VISINI NAKNADA ČLANOVIMA KOMISIJA: Rok za sugestije 7 dana


Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju izradilo je radnu verziju Uredbe o dopuni Uredbe o visini naknade za troškove polaganja stručnog ispita i visini naknada članovima komisija.

Prilikom izrade ove uredbe ispunjeni su uslovi iz člana 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012).

Rok za dostavljanje primjedbi i sugestija je 7 dana na e- mail: v.babic@mgr.vladars.net.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, 25.02.2016.