Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VLADA RS: Usvojen Prijedlog zakona o metrologiji u RS, donjeta Uredba o izmjeni Uredbe o visini putarine na izgrađenoj dionici auto-puta Gradiška – Banja Luka


Vlada Republike Srpske utvrdila je, 25.02.2016. godine na 62. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Prijedlog zakona o metrologiji u Republici Srpskoj.

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je omogućavanje jedinstvenog mjerenja u Republici Srpskoj obezbjeđivanjem tačnih i usaglašenih mjerila sa međunarodno utvrđenim zahtjevima i mjernih jedinica sa Međunarodnim sistemom jedinica, kao i kroz obezbjeđivanje sljedivosti etalona Republike Srpske do međunarodnih etalona.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjeni Uredbe o visini putarine na izgrađenoj dionici auto-puta Gradiška – Banja Luka.

Ovom Uredbom povećava se cijena putarine, za sve kategorije vozila, za iznos poreza na dodatnu vrijednost. Shodno tome cijena putarine za putnička vozila iznosiće 2,5 KM, za putnička vozila sa prikolicom pet KM, za autobuse i kamione sedam KM i za autobuse i kamione sa prikolicom 12 KM.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH je od 1. aprila 2015. godine uvrstila JP "Autoputevi Republike Srpske" d. o. o. Banja Luka u PDV sistem. S obzirom na to JP "Autoputevi Republike Srpske" d. o. o. Banja Luka registrovan kao obveznik po osnovu poreza na dodatu vrijednost, preduzeće je iniciralo povećanje putarine za iznos poreza na dodatnu vrijednost.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Prednacrtu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnom Radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine.

Vlada Republike Srpske nije saglasna sa predloženim Prednacrtom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnom radiotelevizijskom servisu BiH, jer je član 1. u suprotnosti sa Ustavom BiH i narušava princip nediskriminacije.

Vlada Republike Srpske ne prihvata Prednacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine jer bi njegovo usvajanje urušilo uspostavljeni Javni radio-televizijski sistem Bosne i Hercegovine i ugrozilo rad i funkcionisanje Radio-televizije Republike Srpske kao javnog servisa Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske traži od Savjeta ministara BiH da u proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o javnom radio-televizijskom sistemu BiH u dijelu koji se odnosi na način naplate RTV takse i raspodjele prikupljenih prihoda.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske o navedenim zaključcima informiše Kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH, kabinete ministara iz Republike Srpske u Savjetu ministara i Ministarstvo komunikacija i transporta BiH.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o Akcionom planu realizacije preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o BiH za 2015. godinu u Republici Srpskoj.

Usvaja se Republički akcioni plan realizacije preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o BiH za 2015. godinu za period januar – avgust 2016. godine.

Zadužuju se nadležni republički organi uprave da u cilju efikasnog ispunjavanja zahtjeva iz procesa evropskih integracija postupaju u skladu sa Akcionim planom iz tačke 2. ovog zaključka, te da o njegovoj ralizaciji blagovremeno obavještavaju Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da, u svojstvu republičkog koordinatora procesa evropskih integracija, u saradnji sa nadležnim institucijama Republike Srpske, izradi kvartalne izvještaje o realizaciji Republičkog akcionog plana realizacije preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o BiH za 2015. godinu za period januar – avgust 2016. godine i dostavi ih Vladi Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o potencijalima livada i pašnjaka u brdsko planinskom području Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o radovima u poljoprivredi i podsticajnim mjerama za proljećnu sezonu 2016. godine.

Vlada Republike Srpske podržava mjere i aktivnosti koje preduzima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koje su usmjerene na dinamiziranje tekućeg i dugoročnog razvoja agrarnog sektora Republike Srpske.

Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da i u 2016. godini obezbjedi prodaju regresiranog dizel goriva, za proljećne i jesenje radove u poljoprivredi u količini od 100 l/ha. Zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da prati zasnivanje novog proizvodnog ciklusa i blagovremeno informiše Vladu o toku i efektima preduzetih mjera.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o spoljnotrgovinskom prometu Republike Srpske za period januar-decembar 2015. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o Programu ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2016-2018. godina.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope (SEV) po Projektu Socijalni program stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini-Republici Srpskoj, koji sprovodi Investiciono-razvojna banka Republike Srpske.

Predloženom Odlukom prihvata se zaduženje Republike Srpske prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope za finansiranje Projekta socijalni program stambenog zbrinjavanja u BiH – Republici Srpkoj u iznosu od 5 miliona evra.

Kreditna sredstva prenose se na IRB koja će putem finansijskih posrednika plasirati sredstva. Kreditna sredstva namijenjena su za kupovinu, izgradnju ili proširenje prve stambene jedinice (u slučaju proširenja porodice) za: mlade pojedince ili parove sa djecom ili bez djece, koji imaju do 35 godina i pojedince ili parove sa visokom stručnom spremom ili parovi bez starosnog ograničenja.

Na ovaj način će se omogućiti proširenje kruga korisnika stambenih kredita IRBRS, putem zasebne kreditne linije, i na samce i visokoobrazovane bračne parove, koji imaju više od 35 godina.

U posljednjih 5 godina IRBRS je po ovoj kreditnoj liniji godišnje plasirala između 30 i 35 miliona KM. Sa stanjem na dan 30. septembar 2015. godine, udio stambenih kredita IRBRS u ukupnim stambenim kreditima bankarskog sistema Republike Srpske iznosio je 43,4%, što potvrđuje Banku kao najznačajnijeg, pojedinačnog finansijera stambenog zbrinjavanja u Republici Srpskoj.

Međutim, u posljednjim godinama, potražnja za ovim kreditnim proizvodom premašila je raspoloživa sredstava za ove namjene, tako da će se kreditnim zaduženjem prema CEB obezbijediti nedostajuća sredstva, koja će omogućiti rješavanje stambenog zbrinjavanja socijalnih grupa od posebnog interesa i značaja za Republiku Srpsku.


Izvor: Press služba Vlade Republike Srpske, 25.02.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772