Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijet Pravilnik o mjerama i postupcima upotrebe i zaštite elektronskog potpisa, sredstava za formiranje elektronskog potpisa i sistema certificiranja

26.01.2017.


Vijeće ministara BiH zadužilo je nadležne institucije Vijeća ministara BiH i preporučilo vladama entiteta, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i vladama kantona da zaduže svoje institucije da se prilikom pripreme odgovora pridržavaju "Smjernica za izradu odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije (EK) za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo" koje su usvojene na 51. sjednici Vijeća ministara BiH.

Od institucija Vijeća ministara BiH zatraženo je, a vladama entiteta, Brčko Distrikta BiH i kantona preporučeno da zaduže svoje institucije da priprema odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije bude prioritetni zadatak te da se pridržavaju predloženih rokova, kao i da osiguraju punu saradnju s Direkcijom za evropske integracije.

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH zadužena je da organizira proces prevođenja odgovora na engleski jezik na pitanja iz Upitnika EK.

Istovremeno su institucije Vijeća ministara BiH zadužene, a vladama entiteta, Brčko Distrikta BiH i kantona je preporučeno da zaduže svoje institucije da na engleski jezik prevedu zakone i pozakonske akte i druge dokumente iz svoje nadležnosti koji će biti dostavljani uz odgovore na Upitnik EK.

Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH zadužena je da redovno informira javnost o toku priprema odgovora na pitanja iz Upitnika EK.

Institucije u BiH trebale bi do 31. januara 2017. godine pripremiti odgovore na Upitnik EK, a do kraja februara ove godine radne grupe će tehnički finalizirati i potvrditi odgovore BiH.

Ovi zaključci proistekli su iz usvojene Informacije o "Prijedlogu rokova za pripremu odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije", te o dosadašnjim aktivnostima na pripremi odgovora, koju je pripremila Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, saopćeno je iz VMBiH.

Usvojen Program ekonomskih reformi BiH za 2017 - 2019 godinu

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine (ERP) za 2017 - 2019 godinu, koji predstavlja sveobuhvatan plan strukturnih reformi koje će vlasti u BiH provesti radi poboljšanja ekonomskog rasta, konkurentnosti, očuvanja fiskalne i makroekonomske stabilnosti uz nastavak restriktivne fiskalne politike i provođenja mjera štednje u institucijama vlasti.

Ovogodišnji ERP sadrži 18 prioritetnih strukturnih reformi, među kojima je više od polovine reformi koje će zajednički provoditi država i entiteti, odnosno entiteti zajedno, što je značajan napredak u odnosu na ranije programe i rezultat je bolje koordinacije u njegovoj izradi.

Program ekonomskih reformi rezultat je zajedničkog rada predstavnika ministarstava Vijeća ministara BiH, Centralne banke BiH, koordinatora imenovanih u ime Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske, predstavnika entitetskih ministarstava, Direkcije za ekonomsko planiranje i saradnje s Evropskom komisijom i Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj.

VMBiH i Vlada Hrvatske ubrzavaju granične procedure za željeznički promet

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju granične procedure za željezničke granične prijelaze Šamac - Slavonski Šamac i Čapljina - Metković na mediteranskom koridoru (Koridor Vc).

Sporazumom se, između ostalog, utvrđuju principi za ubrzanje i pojednostavljenje graničnih procedura u prometu za željezničke granične prijelaze Šamac - Slavonski Šamac i Čapljina - Metković, čime se smanjuje vrijeme zadržavanja vozova na graničnom prijelazu.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i prometa, saopćeno je iz VMBiH.

Mađarska daje 50 stipendija studentima iz BiH

Vijeće ministara BiH je utvrdilo i uputit će Predsjedništvu BiH Prijedlog programa obrazovne i kulturne saradnje između Ministarstva civilnih poslova i Ministarstva ljudskih resursa Mađarske 2017. - 2019.

Prema Programu, Mađarska nudi godišnje stipendije za 50 bosanskohercegovačkih studenata da nastave studije u Mađarskoj na mađarskom ili engleskom jeziku, i to 20 stipendija u oblasti poljoprivrede i prirodnih nauka, 20 stipendija u oblasti inženjerstva i ekonomije i pet stipendija za jednociklusne studije u oblasti medicine za pune dodiplomske ili postdiplomske studijske programe. Također, mađarska strana nudi pet stipendija za pune doktorske studije na engleskom jeziku u bilo kojoj oblasti od interesa. Pored besplatnih studija, Mađarska će bh. studentima osigurati smještaj u univerzitetskim kampusima i studentskim domovima, zdravstveno osiguranje i mjesečnu stipendiju.

U skladu s ovim programom Bosna i Hercegovina nudi mogućnost mađarskim studentima da nastave studije na nekom od univerziteta u BiH na način i pod uvjetima predviđenim u okviru Centralnoevropskog programa razmjene za univerzitetske studije, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o pograničnom prometu, kojim se stanovništvu nastanjenom u pograničnom području olakšava prelazak preko zajedničke državne granice.

Uspostavljanje pograničnog režima omogućit će građanima, koji imaju prebivalište u dubini od 10 kilometara od zajedničke državne granice, prelazak granice s pograničnom propusnicom, čime dvije države jačaju međusobne odnose.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar sigurnosti.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i roba.

Sporazum bliže uređuje pitanja međunarodnog prijevoza putnika i roba između dvije države ili u tranzitu preko njihovih teritorija, kao i prijevoza putnika i roba između teritorije jedne države i treće zemlje s vozilima registriranim na teritoriji druge potpisnice sporazuma.

Ovaj sporazum zamijenit će tri sporazuma između BiH i Austrije u oblasti međunarodnog cestovnog prometa, koji su zaključeni još 1995. godine i koje je trebalo uskladiti s novim standardima u ovoj oblasti.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i prometa.

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu vrijednom 80 miliona američkih dolara između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za razvojnu politiku javnih finansija.

Zajam će biti alociran na entitete, i to Federaciji BiH 48 miliona američkih dolara i Republici Srpskoj 32 miliona američkih dolara.

Zajam za razvojnu politiku javnih finansija će pružiti podršku reformama u oblasti javnih finansija jačanjem transparentnosti u ovoj oblasti i smanjenjem fiskalnog opterećenja.

Riječ je o povoljnom IBRD fleksibilnom zajmu čiji uvjeti se određuju na pregovorima i koji

omogućava zajmoprimcu da odredi uvjete otplate do 35 godina i grejs period do 19 godina.

Ministarstvo finansija i trezora nakon završenih pregovora dostavit će Vijeću ministara BiH Nacrt sporazuma o zajmu.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o upravljanju tarifnim kvotama utvrđenim Protokolom uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji.

Ovom odlukom uređuju se način i kriteriji raspodjele tarifnih kvota prilikom uvoza određenih proizvoda u okviru odobrene bescarinske kvote, poboljšava transparentnost i onemogućavaju zloupotrebe u njihovom korištenju.

Donošenjem Odluke stvaraju se uvjeti da se putem javnog poziva ravnomjerno i racionalno rasporede kvote koje će biti korištene u cilju razvoja poslovanja i povećanja zaposlenosti.

Novina je da korisnici kvota ne mogu biti dužni Upravi za indirektno oporezivanje i poreskim upravama entiteta.

Potpuna raspodjela tarifnih kvota po ovoj odluci trebala bi započeti početkom jula ove godine, do kada će Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Uprava za indirektno oporezivanje stvoriti uvjete i omogućiti uvoznicima da se pripreme.

Do tada će u prijelaznom periodu trećina kvota biti izdavana po hronološkom redoslijedu datuma prihvatanja prijave za stavljanje robe u slobodni promet.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o izmjeni tarife administrativnih taksi usklađenu s novim propisima u postupcima sa strancima, koji su propisali dodatne postupke koje Služba za poslove sa strancima provodi po zahtjevima stranih državljana.

Izmjenama Odluke propisane su takse u postupcima sa strancima koje se kreću od 10,00 KM, koliko iznosi taksa za prijavu boravišta u Službi za poslove sa strancima i policiji, do 200,00 KM, koliko će stranac plaćati za izdavanje odobrenja stalnog boravka ili za ukidanje/skraćenje perioda zabrane ulaska i boravka u BiH.

Od takse za izdavanje odobrenja privremenog boravka i/ili za izdavanje putnog lista za stranca oslobođene su žrtve organiziranog kriminala, odnosno trgovine ljudima koje imaju odobren privremeni boravak iz humanitarnih razloga u BiH ili stranci kojima je odobren izbjeglički status ili humanitarni boravak.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o dodjeli grant sredstava "Smještaj i pravna pomoć za strance žrtve trgovine ljudima" za 2016. godinu i Odluku o dodjeli grant sredstava "Pravna pomoć osobama smještenim u Imigracijskom centru" za 2016. godinu.

Za tri nevladine organizacije, u skladu s Odlukom o dodjeli grant sredstava "Smještaj i pravna pomoć za strance žrtve trgovine ljudima," dodjeljuje se ukupno 22.l20,00 KM", a nakon raspisanog javnog poziva i izvještaja nevladinih organizacija o broju stranaca žrtava trgovine ljudima smještenim u sigurne kuće i pruženoj pravnoj pomoći u 20l6. godini.

Odlukom o dodjeli grant sredstava "Pravna pomoć osobama smještenim u Imigracijskom centru" iz budžeta Ministarstva sigurnosti dodjeljuje se 17.400.00 KM nevladinoj organizaciji "Vaša prava BiH", a nakon raspisanog javnog poziva i potpisanog protokola o saradnji.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji projekta "Zaprečavanje puteva pogodnih za ilegalni prelazak državne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije."

Granična policija BiH zadužena je da informira Vijeće ministara BiH o poduzetim aktivnostima na realizaciji ovog projekta.

Nadležna tijela Bosne i Hercegovine i Republike Srbije početkom marta 2015. godine dogovorili su realizaciju ovog projekta, koji treba rezultirati zaprečavanjem svih 13 lokacija pogodnih za ilegalni prelazak između BiH i Srbije.

Za sada nema izraženog interesa donatora za realizaciju ovog projekta, zbog čega je odlučeno da Granična policija BiH u 2017. godini pokrene aktivnosti u ovom pravcu, a Ministarstvo sigurnosti nastavi tražiti pomoć donatora kako bi se projekt "Zaprečavanje puteva pogodnih za ilegalni prelazak državne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije" realizirao u cijelosti i u što kraćem periodu.

Realizacija ovog projekta, koji je tretiran Izvještajem Evropske komisije o napretku, jedan je od prioritetnih ciljeva Strategije i Akcionog plana integriranog upravljanja granicom za 2017. godinu u BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o održavanju prvog sastanka Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku, 9. 2. 2017. godine, Banja Luka, i Dokument za diskusiju za ovaj sastanak koji će Direkcija za evropske integracije dostaviti Evropskoj komisiji.

Imenovana je delegacija BiH koja će s predstavnicima Evropske komisije razgovarati o informacionom društvu, elektronskoj komunikaciji i informacionim tehnologijama, audio-vizuelnoj politici i medijima, obrazovanju i obukama, mladima i aktivnostima u kulturi, zapošljavanju i socijalnoj politici te planovima za investiranje u istraživanje.

Vijeće ministara BiH upoznato je s dokumentom Analiza direktnih stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu i Bosna i Hercegovina i države regiona u izvještajima međunarodnih organizacija, koji je pripremila Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH.

Direktna strana ulaganja u BiH u 2015. godini iznosila su oko 477 miliona KM i za 38,9 posto su manja u odnosu na 2014. godinu.

Na sjednici je konstatirano da su neophodne aktivnosti svih nivoa vlasti kako bi se unaprijedili uvjeti poslovanja i konkurentnost Bosne i Hercegovine.

Projekcije Direkcije za ekonomsko planiranje predviđaju rast udjela direktnih stranih ulaganja u BDP-u u narednih nekoliko godina. Tako bi udio direktnih stranih investicija u BDP-u BiH u 2017. godini trebao biti 2,6, posto, a u 2018. godini 2,9 posto.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Pravilnik o mjerama i postupcima upotrebe i zaštite elektronskog potpisa, sredstava za formiranje elektronskog potpisa i sistema certificiranja.

Pravilnikom se, između ostalog, propisuju tehničko-tehnološki postupci za formiranje sigurnog elektronskog potpisa u skladu s međunarodnim standardima i preporukama.

Donošenjem ovog pravilnika omogućava se primjena Zakona o elektronskom potpisu te stvaraju uvjeti da s radom počne Ured za nadzor i akreditaciju.

Vijeće ministara BiH realiziralo je 539 od ukupno donesena 602 zaključka u periodu od januara do kraja septembra 2016. godine, a 63 zaključka nisu realizirana. Praktično je realizirano oko 90 posto zaključaka, navodi se u Pregledu realizacije zaključaka Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH za period od 1. januara do 30. septembra 2016. godine, koji je razmotren na sjednici.

Zadužena su ministarstva i druge institucije koje nisu u cijelosti realizirale zaključke Vijeća ministara da ih bez daljnjeg odgađanja u cijelosti provedu te da ubrzaju aktivnosti na realizaciji zaključaka koji zahtijevaju duži period ili saradnju s drugim institucijama.

Vijeće ministara BiH imenovalo je Dženana Salčina za vršioca dužnosti direktora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, a nakon što je razriješena dosadašnja direktorica Đinita Fočo kojoj je istekao mandat.

Vijeće ministara imenovalo je Danijelu Topić za člana Upravnog odbora Regionalnog ureda za saradnju mladih, kao predstavnika Omladinskih nevladinih organizacija u BiH, nakon provedene procedure javnog oglasa, saopćeno je iz VMBiH.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 25.01.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772