Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽAN SASTANAK O ZAKLJUČIVANJU PROTOKOLA UZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EU I BIH, DA BI SE UZELO U OBZIR PRISTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE EVROPSKOJ UNIJI


19. januara 2016. godine u Briselu je održan sastanak predstavnika Evropske komisije i Delegacije BiH za pregovore radi zaključivanja Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)između Evropske zajednice,sa jedne, i BiH, sa druge strane da bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji. Sastanak je bio tehničke prirode, jer još nisu usvojene Osnove za pregovore, a nije ni usvojena nova Pregovaračka pozicija BiH na Savjetu Ministara.

Delegaciju je predvodio Hamdo Tinjak koji je prenio stavove Predsjedništva BiH kojima se traži postepeno ukidanje carina za EU, u skladu sa zaključkom koje je Predsjedništvo usvojilo. Naveo je i da su stavovi entiteta u suprotnosti sa stavovima Predsjedništva BiH.

Posebnu pažnju Delegacije BiH i EK su posvetile pitanjima usaglašavanja statističkih podataka trgovinske razmjene između Hrvatske i BiH, prije ulaska Hrvatske u EU.

EU je iznijela stare stavove iz 2012. godine o količinama za koje traže bezcarinske kvote.

Predstavnici Republike Srpske su upoznali prisutne da sastav delegacije BiH čine i predstavnici entitetskih vlada, a ispred Republike Srpske predstavnici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske i Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Predstavnicima Evropske komisije saopšteno je da je Vlada Republike Srpske donijela zaključak na svojoj 55. sjednici da proizvodi za koje je dokazana posebna osjetljivost i za koje je dogovoreno da carinska zaštita ostane na snazi do ulaska BiH u Evropsku uniju, a proizvodi koji nisu predmet trgovinskog aranžmana definisanog SSP ne treba da budu predmet razgovora. Takođe je saopšteno da je Vlada Republike Srpske čvrsto opredijeljena za dalje EU integracije i da je uz uvažavanje kopenhagenških kriterijuma potrebno prije ulaska u EU obezbijediti uslove za konkuretnu i stabilnu poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu industriju, koja će se moći nositi sa konkurencijom proizvoda iz Evropske Unije.

Uskoro se očekuje otpočinjanje pregovora o konkretnim rješenjima i do tada bi trebala biti urađena i usvojena nova pregovaračka pozicija.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine i turizma, 21.01.2016.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772