Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH

25.12.2023.


Na 14. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

Dom nije usvojio zahtjev poslanika Denisa Zvizdića da se Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku. Radi nedostatka entitetske većine, prijedlog da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku upućen je na usaglašavanje Kolegiju Doma.

Nije usvojen zahtjev poslanika Nihada Omerovića da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o strancima razmatra po hitnom postupku. Prijedlog da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku upućen je na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine.

Usvojene su, po hitnom postupku, izmjene Poslovnika Predstavničkog doma PSBiH koje je predložila Komisija za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma PSBiH. Dom je prethodno usvojio zahtjev predlagača da se izmjene Poslovnika razmatraju po hitnom zakonodavnom postupku.

Predstavnički dom nije usvojio inicijativu poslanika Mire Pekić, Jasmina Emrića, Vlatka Glavaša, Aide Baručije, Branislava Borenovića, Mladena Bosića, Elvise Hodžić, Nenada Grkovića, Šerifa Špage, Darka Babalja i Safeta Keše za rekonstrukciju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine - smjenu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u Vijeću ministara BiH Staše Košarca.

Predstavnički dom, na prijedlog poslanika Saše Magazinovića, usvojio je set zaključaka s ciljem rješavanja problema kupovine avio - karata u institucijama Bosne i Hercegovine. Usvojeni zaključci glase:

 • Predstavnički dom PSBiH zadužuje Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine da, imajuću vidu raniju generalnu ocjenu revizora da institucije Bosne i Hercegovine nisu organizirale proces javnih nabavki koji omogućava zakonito, blagovremeno, namjensko i transparentno korištenje javnih sredstava, izvrši reviziju učinka kupovine avio - karata u institucijama BiH, uključujući sadržaj i način provođenja tendera sa prijedlogom mjera za unapređenje, te da izvještaj dostavi PSBiH u roku od 45 dana;
 • Budući da isti problem postoji u ministarstvima, Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana obavi raspravu o problemu nabavke avio - karata u institucijama Bosne i Hercegovine sa prijedlogom mjera za rješenje problema i da o tome obavijesti PBiH;
 • Predstavnički dom PSBiH zadužuje Agenciju za javne nabavke Bosne i Hercegovine da u roku od 30 dana informira PSBiH o svom stavu i prijedlozima za rješenje problema kupovine avio - karata u institucijama BiH;
 • Predstavnički dom zahtijeva od svih institucija Bosne i Hercegovine da do rješenja problema nabavke avio - karata posebnu pažnju obrate na cijene avio - karata koje dobijaju od agencija izabranih u proceduri javnih nabavki, kao i na neizvršavanje drugih obaveza iz ugovora, te da reagiraju na uočene nepravilnosti.

Usvojena je poslanička inicijativa Mire Pekić i Branislava Borenovića kojom Predstavnički dom PSBiH, u skladu sa članom 35. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik BiH” br. 38/02, 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), obavezuje Vijeće ministara BiH da u roku od 60 dana pripremi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV) kojim bi se omogućio povrat PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe koju može da ostvari roditelj, odnosno staratelj, djeteta starosti do dvije godine. Hranom i opremom za bebe, za koju se može ostvariti povrat PDV-a, smatraju se: hrana za bebe, pelene, krevetac, kolica, stolica za hranjenje i autosjedalica.

Dom nije usvojio prijedlog poslanika Predraga Kožula da se u dnevni red sjednice uvrsti inicijativa za usvajanje slijedećih zaključaka:

 • Predstavnički dom PSBiH najoštrije osuđuje brutalni čin nasilja i ubistva povratnika Marka Mišića iz Brezice kod Dervente. Od nadležnih institucija zahtijevamo najoštrije kažnjavanje počinilaca, kao i donošenje ostalih mjera u cilju prevencije nasilja nad povratnicima.
 • Predstavnički dom PSBiH izražava najiskrenije saučešće porodici ubijenog Marka Mišića.
 • Predstavnički dom PSBiH zadužuje članove kolegija Ad hoc formiranog radnog tijela, koje ima zadatak donošenje prijedloga zaključaka vezano za nasilje nad povratnicima, da posjeti porodicu ubijenog Marka Mišića u cilju izražavanja saučešća i podrške ostanka ove porodice u svome domu.
 • Predstavnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH iz sredstava tekuće rezerve osigura odgovarajuću finansijsku podršku porodici ubijenog Marka Mišića, u cilju podrške ostanku ove porodice u rodnom domu.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 2022. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH. Uz ovaj Izvještaj Predstavnički dom usvojio je zaključak kojim poziva predsjednika i članove Centralne izborne komisije BiH da u roku od osam dana organiziraju sastanak sa predstavnicima svih političkih stranaka (poslanice/poslanici i delegatkinje/delegati) u PSBiH radi predstavljanja prijedloga za izmjene izbornog zakonodavstva i prijedloga za usvajanje paketa integriteta izbornog procesa (uvođenje novih tehnologija u izborni proces) i rješavanje izbornih sporova – prijedlozi za unapređenje.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i Izvještaj o provođenju Općih izbora 2022. godine, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Predstavnički dom za članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta imenovao je Nenada Ponorca, Dženitu Ljucu i Ivu Čolaka. Za člana Upravnog odbora, koji će dužnost preuzeti umjesto razriješenog člana Upravnog odbora na period do isteka redovnog trogodišnjeg mandata, imenovan je Vedad Smailagić.

U Privremenu zajedničku komisiju oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja člana Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom imenovao je poslanike Darijanu Filipović, Aidu Baručiju i Miroslava Vujičića.

U Privremenu zajedničku komisiju oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje jednog predstavnika akademske zajednice u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Predstavnički dom imenovao je poslanike Predraga Kožula, Erminu Salkičević – Dizdarević i Sanju Vulić.

Predstavnički dom usvojio je i zaključak kojim od Kolegija Predstavničkog doma traži da se u dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma za svaku predloženu poslaničku inicijativu, pored broja inicijative, navede i naziv inicijative na način kako je to utvrdio predlagač inicijative.

Predstavnički dom dao je saglasnost za ratificiranje:

 • Međunarodnog sporazuma između Evropske unije, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije pod nazivom Program jedinstvenog tržišta;
 • Ugovora o grantu (Projekat Koridora 5c u Republici Srpskoj – projekat obilaznica Doboj – poddionica: Rudanka – Putnikovo Brdo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan;
 • Sporazuma o zajmu (Programski zajam za razvojnu politiku zdravstvenih sektora u Bosni i Hercegovini) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (zajam broj: 94950-BA);
 • Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c u Federaciji BiH – Projekat obilaznica Doboj, poddionica: Putnikovo Brdo – Medakovo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan, broj: 01,02-21-1-2561/23 od 11. 12. 2023;
 • Ugovora o finansiranju (Evropski fond za održivi razvoj – EFSD – Namjenski investicioni okvir 1) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Projekat Vjetroelektrana Vlašić (FI No 91.812 SERAPIS 2019-0843);
 • Amandmana broj 4 na Ugovor o finansiranju, zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske (entitet) i Evropske investicione banke (banka) 22. septembra 2010. s naknadnim povremenim izmjenama (FI No:25.741 – SERAPIS 2008-0556) – Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj;
 • Amandmana na Sporazum o zajmu (Dodatno finansiranje za projekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (kredit broj 9048-BA);
 • Amandmana na Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (banka) – Projekat restrukturiranja željeznica Republike Srpske – zajam broj 8808-BA;
 • Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja kvaliteta zraka) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;
 • Sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za period 2021-2027. između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i Crne Gore, koju predstavlja Ured za evropske integracije;
 • Sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Srbija za period 2021-2027. između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i Srbije, koju predstavlja Ministarstvo za evropske integracije.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 21.12.2023.

Naslov: Redakcija